Stockholm, Sverige, 15 Juni 2015

CGI placerar sig på en hedrande fjärdeplats i outsourcing-kategorin i analysföretaget Radars årliga, och nordens största, rapport om IT-leverantörskvalitet. Undersökningen har genomförts bland 700 svenska verksamheter under perioden november 2014 till april 2015. Resultatet visar bland annat att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer är något lägre under 2015 jämfört med 2014, samtidigt som leverantörernas förmåga att leva upp till överenskommelser om kostnader generellt sett har förbättrats.