Stockholm, Sverige, 24 November 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, tecknar nytt avtal med AMF gällande ett helhetsåtagande för infrastrukturella tjänster. Avtalsperioden är 7,5 år.

"Samarbetet stödjer AMF:s strategi och ger oss kostnadskontroll under migrering och stordatoravveckling. På så sätt kan vi fortsatt ge våra kunder så hög pension som möjligt. De har under vårt hittills mer än tio år långa samarbete kontinuerligt hjälpt oss att utveckla vår IT-funktion till att kunna garantera en hög tillgänglighet", säger Camilla Larsson, Chef Försäkring, AMF

Skälet bakom den förhållandevis långa avtalsperioden är att AMF vill ha en långsiktig partner som dels kan leverera en stabil drift, dels vara ett stöd under den pågående IT-moderniseringen, vilken bland annat går ut på att avveckla stordatordriften och ersätta denna med en modern IT-plattform. Förutom strategiskt stöd under stordatoravvecklingen innehåller avtalet drift av infrastruktur och applikationer, samt servicedesk och tjänster kopplade till arbetsplatser.

"Vi är väldigt glada för AMFs fortsatta förtroende, som jag tror bland annat grundar sig på att de anser att vi har en god förståelse för branschens behov och utmaningar. Vi ser fram emot att tillsammans med AMF utveckla deras IT-funktion och skapa förutsättningar för att de ska kunna möta marknadens krav på bästa sätt", säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig på CGI.