Stockholm, 15 Mars 2016

CGI:s affärssystem Raindance, med fler än 75 000 användare i Sverige, får nytt användargränssnitt 31 mars. Det nya moderna gränssnittet bjuder på förbättringar i både navigation och utseende för att göra det ännu enklare att hitta i och arbeta i systemet.

Raindance har ett nytt menysystem som integrerar Raindance nya moduler, som reskontror och Raindance Marknadsplats, med Raindance befintliga moduler. Bland nyheterna märks också ny förbättrad sökfunktion, fullt stöd för tangentbordsnavigering och en mer enhetlig grafisk design i samtliga moduler.

De användare som ofta arbetar i systemet får större möjligheter till navigering genom kortkommandon och favoritgenvägar, och även de som är inne i systemet mer sällan kommer att uppleva att navigeringen blir enklare och mer logisk.

Det nya moderna gränssnittet finns tillgängligt i Raindance 2016 vår. Den nya versionen kan införas fritt av alla organisationer som har ett gällande support- och underhållsavtal för Raindance.

Raindance används sedan länge av både offentlig sektor och privata företag i Sverige för att på ett flexibelt, kostnadseffektivt och tekniskt framåtlutat sätt få bättre kontroll på sina administrativa processer.