Stockholm, Sverige, 8 Oktober 2013

- Effektiva system ska ge bra kundupplevelse

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Besikta Bilprovning AB avseende utveckling och framtida stöd av Besiktas IT-lösningar. Avtalet syftar till att utveckla marknadens mest effektiva och moderna affärsstöd för hantering av hela arbetsprocessen, från inbjudan, bokning och besiktning av fordon, till bakomliggande administrations- och ekonomifunktioner.

Besikta, ett av Sveriges tre största besiktningsföretag, med 56 enheter i södra Sverige och Mälardalen, satsar stort på skapa den bästa kundupplevelsen. De lösningar som utvecklas tillsammans med CGI ska stödja denna ambition, där användning av digital kommunikation och mobilitet får stort fokus i utvecklingsprojekten för att realisera höga krav på arbetseffektivitet.

- Besikta har höga ambitioner att erbjuda marknadens mest effektiva och innovativa tjänster inom besiktningsverksamhet. IT-lösningarna kommer att vara en mycket viktig komponent för nå dessa mål och därigenom få våra kunder att känna den närhet, trygghet och det förtroende som vi önskar skapa. Det nära samarbetet med CGI skapar goda förutsättningar för att vi ska nå vår ambition att bli en både innovativ och effektiv leverantör av besiktningar, säger Mårten Andersson, VD, Besikta Bilprovning AB.

- Det är mycket spännande att få vara med i arbetet med att skapa ett helt nytt IT-stöd för en ny aktör inom den nu avreglerade besiktningsmarknaden i Sverige. Genom att kombinera all den verksamhetskompetens som finns inom Besikta med CGI:s erfarenhet inom IT och affärslösningar kommer vi att kunna skapa kundvänliga flexibla lösningar som även stöttar Besiktas interna effektivitet, säger Anders Chrintz, branschansvarig på CGI i Sverige.

CGI:s leverans har redan påbörjats med kompletteringar av den befintliga lösningen. Näst i tur står utvecklingen av det nya IT-stödet, som planeras att komma i produktion under år 2014. Utvecklingen kommer till stor del att baseras på standardkomponenter och molnbaserade tjänster från Microsoft, där huvudkomponenterna utgörs av Dynamics CRM och Dynamics NAV. CGI är Microsofts Partner of the Year 2013 i Sverige och levererar tjänster på hela Microsofts Business Platform.

För mer information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, VD Besikta Bilprovning AB, tel: 0735-132100, e-post: marten.andersson@besikta.se

Anders Chrintz, branschansvarig på CGI i Sverige, tel: 08-775 0172 e-post: anders.chrintz@cgi.com

Malin Westlund, PR- och kommunikation, CGI Sverige, tel: 073-7500066, e-post: m.westlund@cgi.com

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 69 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift

och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.