Att göra affärer har alltid handlat om att göra affärer med andra – andra människor och andra företag. Digitaliseringen gör att vi samarbetar på ett nytt sätt. Det är fortfarande människor som gör affärer med människor och företag som gör affärer med företag men nu är det datorer som utför transaktionerna åt oss. Automatiskt. Dygnet runt. Året runt. Via gränssnitt, via API:er.