På CGI i Sverige är närmare hälften av ledarna kvinnor, och det avspeglar också numera IT-branschen i stort. Är frågan om kvinnor i IT-branschen ändå fortfarande aktuell? Vi diskuterar frågan med en av CGI:s kvinnliga ledare, Veronica Löfberg, VP, Consulting Services och enhetschef för CGI:s kontor i Sundsvall, Härnösand och Luleå.  

Fortfarande svårt att locka kvinnor till IT-branschen – men många av dem blir chefer 

Veronica Löfberg
Veronica Löfberg

Kvinnor i IT-branschen är ett ständigt aktuellt ämne. När branschen utvecklades i större skala för ett halvt decennium sedan talade man optimistiskt om en bransch som skulle bli helt jämställd, fri från gamla könsnormer eftersom den inte drogs med något gammalt arv som av hävd kodades som manligt.  

Men så blev det alltså inte. Även IT-branschen blev en manligt dominerad bransch som det trots många satsningar har varit svårt att locka kvinnor till. Vad vi sett däremot det senaste decenniet är att de kvinnliga ledarna blir allt fler i branschen. Det verkar alltså som att de kvinnor som söker sig till branschen på något sätt ofta seglar upp och får ledande roller. Ett intressant fenomen tycker vi. Inför den internationella kvinnodagen tar vi tillfället i akt att tala med ett par kvinnor i ledande positioner på CGI om frågan. 

Hur är det, Veronica, behövs det fler kvinnor i IT-branschen? 

”Ja, det tycker jag. Jag tror att det finns en dold kompetensskatt i den kvinnliga gruppen som vi behöver hjälpas åt att locka fram. Kvinnor är inte lika benägna att kliva fram som männen. Däremot presterar de lika bra, ibland också bättre. Den kvinnliga gruppen har egenskaper och förmågor som är viktiga för branschen. De kvinnliga ledarna blir fler och fler.” 

Vilka förmågor tänker du på? 

”Jag ser att kvinnor i vår bransch är bra på kommunikation, socialt samspel, helhetssyn, på att hålla många bollar i luften, att inkludera och driva mot ett mål.  Jag tror att tjejer har utvecklat sådana förmågor, inte minst i rollen som familjens projektledare sedan decennier."   

"Däremot finns det fortfarande en ojämn vikt mellan kvinnor och män i teknikrollerna. Till exempel har vi färre kvinnor i systemutvecklarrollen. Där tror jag att tjejer har liknande egenskaper och förmågor som killarna, men det är vanligt att tjejerna utvecklas åt ett annat håll. Kanske beror det på myter, på avsaknad av förebilder, eller på att tjejerna idag har egenskaper och starka förmågor som ”tar över” och leder in dem på andra roller. ” 

Så att kvinnor är dåligt representerade på de rent tekniska jobben handlar om att de tycker att det är tråkigt snarare än att de inte kan?  

”De kan absolut. Men det kanske är så att tjejer är så bra på det andra, helt enkelt. Jag tror också att teknikmännen uppskattar sina kvinnliga kollegor i ledarroller – av olika anledningar. En är att vi just nu passar bra in i pusslet där.”   

Så ska vi sluta problematisera frågan nu?  

”Nej. Vi ska alltid jobba fokuserat med att utveckla det vi vill utveckla för att det är bra för våra affärer. Mångfald generellt är bra för affärerna.”   

Hur kom du själv in på IT-banan? 

”Många av mina vänner höll på med IT när jag själv skulle välja inriktning. Det väckte mitt intresse så jag läste ett programmerings- och systemutvecklingsinriktat program på Mittuniversitetet. Jag har alltid velat ha ett utmanande jobb och den här branschen passar mig perfekt. Den är verkligen jättekul, kommunikationsintensiv och fantastiskt kreativ. Här får man tänka och analysera, vara drivande, förverkliga lösningar och ofta se sitt arbete ge snabba resultat.” 

Vad är ditt recept för att locka fler tjejer att välja IT-utbildningar? 

”Vi behöver beskriva branschen mer målgruppsinriktat och lyfta fram förebilder, kanske överdriva en del för att nå fram. För just tjejer tror jag kommunikation, ledarskap, teamarbete, lösningsorientering och flexibilitet är begrepp som är extra positiva. Vi behöver också fortsätta visa upp tjejer som förebilder i teknikorienterade roller. Och senare hantera rekryteringarna med att sälja in oss precis som i kundsammanhang – att ge dem referenser på oss kan vara ett sätt. ” 

Hur hamnade du på CGI? 

”Jag blev headhuntad till tjänsten som jag har nu. Nu har jag jobbat här i åtta år och har haft ansvar för olika konstellationer av kontor i Norr. Trots samma roll är jobbet väldigt varierande."

Vad tycker du om ditt jobb? 

”Jag älskar mitt jobb! Kombinationen av people management, sälj och ekonomi är perfekt. Jag gillar ledarskapets komplexitet med allt vad det innebär – inte minst när det handlar om kommunikation och att vara positiv och lösningsinriktad i det jag gör. De finns alltid utmaningar, jag har sällan tråkigt och ofta jättekul på dagarna!”