Lantmännen Unibake är ett av Europas ledande bageriföretag med 6 000 anställda. När företaget insåg att de behövde ett nytt system för dokumenthantering kontaktade de CGI, som hjälpte till med kravställning, migrering, utbildning och implementering av en modern och användarvänlig lösning.

Lantmännen Unibake saknade ett enhetligt sätt att arbeta med dokumenthantering av styrande dokument och de hade dessutom ett föråldrat system som de skulle vara tvungna att betala stora summor pengar för att behålla. De ville hitta en lösning som fungerade globalt och inom hela företaget, både med att hantera dokument och att överföra data från gamla system.

"Vårt mål var att införa ett effektivt och transparent dokumenthanteringssystem som snabbt kunde implementeras i våra 11 länder. CGI:s QMS-modul är en enkel och samtidigt flexibel lösning, anpassningsbar till våra behov" - Anna-Karin Wahlgren, Group Quality Director på Lantmännen Unibake

CGI valdes för att kravställa och hjälpa till med implementeringen av ett nytt system i 11 olika länder där Lantmännen Unibake har verksamhet. Valet föll på CGI dels på grund av att vi kunde erbjuda en standardiserad lösning men också för att vi jobbar med den plattform som Lantmännen strategiskt pekat ut – Office 365. Dessutom fanns möjligheten att ta den standardiserade lösningen och anpassa den efter de krav som Lantmännen Unibake hade.

Förutom att ta fram en lösning för dokumenthantering, ansvarade CGI även för utbildningen och förändringshanteringen när den gamla lösningen skulle bytas ut mot en ny. Att lära alla som skulle använda systemet de standardfunktioner som fanns och att verkligen förankra förändringen i organisationen, var två viktiga framgångsfaktorer i projektet.

Det nya dokumenthanteringssystemet Uniport stöttar nu Lantmännen Unibake i dokumenthanteringen och är en modern lösning som både är användarvänlig och som uppfyller de krav som finns på spårbarhet vid dokumentändringar. Lösningen ökar dessutom transparensen, möjliggör bättre återanvändning och minimerar avfallet.

Resultat

En modern och effektiv lösning för dokumenthantering.

 

Vad gjorde vi?

Hjälpte till i kravställningen, implementationen och utbildningen av den nya lösningen.

Framgångsfaktorer

För att göra migreringsprocessen i sin helhet mer smidig och effektiv testades den på två pilotländer. En noggrann förankring av förändringen i organisationen.