Det finns ett stort behov av att förstå och använda begreppet KPI på ett korrekt sätt. Många företag använder begreppet slentrianmässigt, vilket leder till missförstånd och att styrningen inte når den önskade effekten. Låt oss börja med att klargöra att ”alla KPI:er är nyckeltal, men alla nyckeltal är inte KPI:er”. I en studie genomförd av CGI, strategier för effektiv verksamhetsstyrning, kunde vi identifiera sju viktiga aspekter av en effektiv verksamhetsstyrning, där KPI:er har en central uppgift. 

Affärsutveckling är nyckeln till konkurrenskraft

Dagens affärsklimat ställer krav på en kontinuerlig och strukturerad affärsutveckling för bibehållen konkurrenskraft. Affärsplanen har en central plats i detta sammanhang och bygger på att företaget har en realiserbar affärsidé där man kan skapa och utveckla relationer med kunder och samarbetspartners. 

Affärsutvecklingen är beroende av och påverkar ofta stora delar av företaget, så som mål, strategi och den operativa verksamheten. Företaget måste ofta följa och agera på flera, ofta motstridiga faktorer i sin strävan mot att utveckla affären. Detta medför att styrningen kontinuerligt måste anpassas till de spelregler och drivkrafter som råder inom företaget och dess omvärld. Men de flesta företag saknar emellertid verktygen för att säkerställa en effektiv affärsutveckling. Olika initiativ tenderar att dra åt olika håll, vilket begränsar nyttan av genomförd affärsutveckling. 

Det är här KPI:er fyller en viktig uppgift att skapa samsyn och en gemensam grund för prioriteringar och beslut. Men att definiera KPI:er räcker inte, utan dessa måste definieras utifrån en sammanhängande helhet. 

effektiv-verksamhetsstyrning

Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen

→ Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett möte med oss för att få en skräddarsydd plan framåt, med rätt verktyg och processer på plats för att öka både effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.

Sju steg till en bättre verksamhetsstyrning

  1. Sätt mål. Sätt mål som stödjer kontinuerlig prestation och stimulerar extraordinära insatser. 
  2. Kommunicera mål. Kommunicera de mål som ledande befattningshavare är dedikerade till. Kommunicera till hela företaget och motivera anledningen till målen. 
  3. Involvera intressenter. Involvera huvudintressenter (ägare, kunder, samarbetspartners och medarbetare) i utvecklingen av KPI:er. 
  4. Skapa KPI:er. Skapa en liten balanserad samling av KPI:er  som belyser kostnad, kvalitet och tid tvärs genom hela företaget, dess processer och personal. 
  5. Harmonisera KPI:er. Harmonisera företagets övergripande KPI:er, som ledande befattningshavare använder, med strategi och processer. 
  6. Bevaka KPI:er. Bevaka KPI:erna kostnadseffektivt och rapportera dem i ett format som underlättar för befattningshavare att identifiera behov av agerande i rätt tid. 
  7. Belöna medarbetarna. Belöna medarbetarna utifrån hur väl de presterar i förhållande till uppsatta mål. 

KPI:erna måste linjera med företagets strategier och mål

Skräddarsy förbättringarna för bästa resultat

Vilka områden inom verksamhetsstyrning ska företaget prioritera? Var finns den största förbättringspotentialen? Det finns naturligtvis inget enhetligt svar på dessa frågor. Som vanligt måste medicin väljas utifrån patientens symptom. Tittar vi på resultatet av CGI:s studie, får vi en indikation om var flertalet granskade företag har sina utmaningar. Det område inom vilket det stora flertalet företag har potential att förbättra sig avser harmonisering av KPI:er, det vill säga då KPI:erna är definierade utifrån de mål och strategier som företaget har beslutat, samt de processer som i största utsträckning har potential att realisera uppsatta mål och strategier. 

Vilka utmaningar inom verksamhetsstyrning upplever du inom ditt företag? Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kan dessutom erbjuda en effektiv metod för att snabbt identifiera de områden som verkligen skulle ge just ditt företag en effektivare verksamhetsstyrning. 

Ladda ner vår guide till rätt affärssystem: https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/sa-navigerar-du-ratt-i-djungeln-av-affarssystem/