Primary tabs

Tillsammans är vi CGI, ett globalt företag med en lokal närvaro. Här är det människorna som gör skillnad. Vi som jobbar ihop vill utvecklas och tror på ett livslång lärande, där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter, juniora som seniora.

Vi äger vårt bolag tillsammans och tror på vikten av att man både trivs och presterar bättre om man har kul på jobbet, känner sig sedd och inkluderad.

Vi tror på framtiden och tillväxt, både inom CGI och Norrland. Vill du vara med på resan?

Är du vår nya kollega?

I Sundsvall och Härnösand har våra kunder gett oss högsta betyg på våra leveranser och vi har vunnit mer och fler affärer, därför söker vi just nu utvecklare till våra lokala myndighetskunder.

Sök lediga tjänster

Kontinuerlig utveckling

Vi bygger en lärande kultur med fokus på ständig förbättring, kontinuerlig feedback och ​
förmåga att lära sig av misstag.

Förmågan att gå framåt, tillsammans

Vi sätter laget före jaget, delar med oss av kunskap, bryr oss om varandra, tar ​tag i problem så fort de uppstår och bygger en större helhet genom varje del.

Kraft att påverka

Vi skapar utrymme att påverka genom att ha högt i tak för olika åsikter, uppmuntra egna initiativ och erbjuda delägarskap i det företag vi bygger. 

För oss är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi investerar därför stort i att vara drömarbetsplatsen för alla oss som jobbar här.

En del av det arbetet har lett oss till att skapa fem kompetensteam för att vi ska kunna utvecklas inom vårt yrke. Genom dessa team får vi den utmaning och utveckling vi behöver för att fortsätta växa inom vårt område. Vi träffas genom lunchträffar, deltagande i föreläsningar eller att vi gör gemensamma labbar en gång i månaden.

Teamen är även en viktig social tillgång där vi får ett bra nätverk med kunniga kollegor och där det till exempel anordnas egna fester, spelkvällar och aktiviteter som coding dojos. Just nu har vi kompetensteam inom områdena: IOT, Utveckling, QA, Ledarskap och BI. Tillsammans skapar vi rum för oss att tänka nytt och tänka längre.

Lars Onselius

Lars Onselius på CGI

Lars är systemutvecklare och utvecklar ett nytt system som ska bygga på OpenShift och containerteknik.

Varför väljer du att jobba på CGI Sundsvall?

Jag tycker att jag får alla möjligheter att utvecklas dit jag vill och känner ett stort stöd ifrån mina ledare, att vi gemensamt letar efter uppdrag som är utmanande och passar mig.

Hur har du utvecklats under din tid på CGI? Vilka verktyg får du för att utvecklas?

Jag har under hösten gått en Red Hat-utbildning inom OpenShift och eftersom vi har tillgång till många andra av deras utbildningar planerar jag att gå fler under våren.

Hur skulle du beskriva kulturen på CGI Sundsvall?

Det är alltid en bra stämning när man är inne på kontoret. Alla man träffar tar sig tid att prata och gör att man känner sig sedd.

Petra Hultén

Petra Hultén på CGI

I sitt nuvarande uppdrag jobbar Petra huvudsakligen med kravfångst och som scrummaster.

Varför väljer du att jobba på CGI Sundsvall?

Jag har valt att vara kvar på CGI i Sundsvall för att jag trivs så bra med mina kollegor, ledare och kulturen här. Dessutom får jag möjlighet att utvecklas genom intressanta uppdrag. Vi jobbar också kontinuerligt med kompetenshöjande aktiviteter bland annat i våra kompetensteam, vilket jag tycker är viktigt.

Hur har du utvecklats under din tid på CGI? Vilka verktyg får du för att utvecklas?

Jag har utvecklats på många sätt under min tid på CGI både i min yrkesroll och som person. Det har jag gjort genom att jag fått förtroendet i olika typer av uppdrag och roller såväl externt som internt men också genom utbildning, föreläsningar och i våra kompetensteam.

Hur skulle du beskriva kulturen på CGI Sundsvall?

Öppenhet, gemenskap, dialog, viljan att leverera, viljan utvecklas och ha kul på vägen. För mig är det viktigt med engagerade ledare som ser till individen och skapar förutsättningar för att vi ska trivas och kunna utföra vårt arbete på ett bra sätt. Det har vi förmånen att ha här på CGI i Sundsvall.

Att skapa gemenskap och tillhörighet på ett konsultbolag där vi är utspridda på olika uppdrag hos olika kunder är en utmaning. Genom våra team, ledare, fritidsföreningen, friskvårdsaktiviteter, konferenser, kompetensteam, inspirationsfrukostar med mera, skapar vi förutsättningar för det.

Vi finns där du är

Vi finns alltid nära dig och våra kunder – på ett trettiotal platser i Sverige och hundratals i världen. För dig innebär den lokala närvaron att du kan växa och utvecklas på din hemort, i ett företag med globala möjligheter.

Hitta ditt närmaste kontor

Hör av dig till oss!

Jenny Nässén
Mejla Jenny
Jenny på LinkedIn


Pontus Geijer
Mejla Pontus
Pontus på LinkedIn

Aktieprogram och delägarskap

Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 3000 kr.

Föräldralön

Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.

Interna karriärvägar och kompetensutveckling

Din karriär och personliga utveckling bygger du tillsammans med våra engagerade ledare.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Flexibla arbetstider och möjlighet att välja varifrån du vill arbeta ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.