Vad gör du på CGI?

Jag jobbar verksamhetsnära med tekniska lösningar för våra kunder både i våra leveranser hos kund, i pre-sale till kunder via förfrågningar och även i CGI:s interna tjänsteutveckling för våra kunder.

Varför valde du att börja jobba på CGI?

Jag kom in till CGI via ett förvärv, men har valt att stanna för att jag upplever CGI som både ett spännande globalt företag med mycket högkvalitativt strukturkapital och kompetens, men även ett väldigt moget företag med god finansiell grund. Det gör att det alltid finns många spännande projekt och ekonomisk kraft att utveckla dem.

Vad gör du i ditt nuvarande projekt? 

Idag är jag i ett externt uppdrag som arkitekt med fokus på DevOps och agil utveckling. Internt på CGI är jag Practice Lead för Agile Delivery, vilket inkluderar agila metoder och processer, moderna teknologier för agil utveckling samt även Application Management som definieras som hela livscykelhanteringen för system och applikationer.  

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på CGI, enligt dig?

Internt på CGI finns många olika kompetensutvecklingsmöjligheter i form av kompetensnoder och e-learning-plattformar. Men även i och med att CGI jobbar inom så många olika industrier, och på alla olika nivåer inom både våra kunders IT och verksamhet, har vi som medlemmar stora möjligheter att prova på olika områden och lära oss nya saker. 

På CGI finns möjligheten att utvecklas både internt och ute hos kund.

Vad är det bästa med CGI? 

Som jag nämnt tidigare är det ett globalt företag som arbetar med många olika kunder och industrier. Det är både ett finansiellt starkt och tryggt företag, samtidigt som CGI är väldigt dynamiskt och är väldigt tidigt ute med att omfamna nya teknologier.

Berätta om ett uppdrag som du tyckt varit extra spännande.

Just nu sitter jag i ett mycket spännande uppdrag, där kunden genomgår en digital transformation, både tekniskt, utvecklings- och verksamhetsmässigt. Det är mycket förändringsarbete och kan ibland kännas omtumlande, men stämningen är väldigt god i organisationen och det går framåt hela tiden.