Vad gör du på CGI i dagsläget? 

I dagsläget arbetar jag som utvecklare i ett mindre team där vi tillsammans har ansvaret att leverera ett nytt system till kund. Mer specifikt bygger vi om en äldre Java-desktop-applikation, till en webbaserad Angular-applikation som kommunicerar till server-tjänster via REST-apier. Teamet består av både frontend- och backend-utvecklare där jag har ansvar för frontend, som tidigare nämnt byggs i Angular. Det dagliga arbetet innefattar även ett tätt samarbete mellan medlemmarna i teamet för att tillsammans utforska och komma fram till hållbara lösningar för kund. Vidare arbetar vi i teamet under agila förhållanden där vi tillsammans med kunden för en dialog om vad som ska utvecklas för att på så sätt bygga en så bra lösning som möjligt. Det är roligt och utvecklande!

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på CGI, enligt dig?

Vi har många olika typer av kunder och projekt som kräver olika typer av lösningar, vilket leder till att man lär sig något nytt varje vecka. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Exempelvis så har jag själv en kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot apputveckling, men fick rollen som frontend-utvecklare i mitt projekt. I och med det fick jag chansen att lära mig just Angular och mer om webbutveckling. 

Jag lär mig något nytt varje vecka, tack vare att vi har så många olika typer av kunder och projekt på CGI.

Varför valde du att börja jobba på CGI?

Jag valde att börja min karriär på CGI eftersom det är ett stort företag med många möjligheter. Jag kände sedan tidigare personer som arbetat på CGI i många år och var nöjda med företaget och kulturen, vilket gjorde mig nyfiken. 

Vad är det bästa med att arbeta på CGI? 

Det bästa med CGI är att få arbeta i projekt med proffsiga och vänliga kollegor samt att man ständigt utvecklas och lär sig nya saker.

Vad är det bästa med att arbeta med kunder inom offentlig sektor?

Att få känna att man bidrar och gör skillnad genom att utveckla system som skapar ett mervärde för samhället.