Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Som många andra har jag spenderat några lediga dagar för återhämtning och reflektion. Jag har därför funderat på det här med Facebooks senaste initiativ kring en egen e-valuta, en så kallad kryptovaluta, och hur det kan komma att påverka oss i Sverige.

Libra är den kryptovaluta som Facebook är initiativtagare till. Den drivs som en fristående "non-profit" organisation med målet att underlätta internationella betaltransaktioner. Det handlar dels om transaktioner mellan människor men även att erbjuda banktjänster för de som idag inte har tillgång till finansiella intuitioner eller dess tjänster – men har en mobiltelefon.

Exempel på företag som stödjer initiativet är Paypal, Mastercard, Uber, Spotify och Visa. Målet för initiativet är att 100 starka internationella företag skall gå samman kring detta, och för att få vara med behöver företagen satsa 10 miljoner USD var. Så, varför vill Facebook spendera tid och pengar på detta? Jag tror att det framför handlar om följande anledningar:

 1. Stärka relationen till sina användare och därmed låsa in sina användare för att säkra framtida intäkter.

 2. Förändra sin annonsmodell som har ett bäst-före-datum. Redan idag är användarna missnöjda med dessa annonser som inte sällan kan kännas tveksamma ur ett integritetsperspektiv.

 3.  Utöka sin affärsmodell och göra insteg i den lukrativa betalmarknaden.

 4. Ta kontroll över dagens marknad för mikrotransaktioner och morgondagens marknad för nanotransaktioner.

 5. Växa de plattformar Facebook äger. Idag har Facebook 2,7 miljarder användare var av 2,1 miljarder använder en plattform dagligen. Om Facebook skall kunna växa behöver de antingen öka antalet användare, eller öka värdet av sina användare - Facebook räknar med att Libra kommer göra både och.

 6. Idag saknar 1,8 miljarder människor i världen tillgång till bank eller kreditkort. 1 miljard av dessa har dock tillgång till en smartphone. Facebook möjliggöra digitala transaktioner för dessa och utökar därmed antalet användare på sina plattformar. De kallar det för "bank the unbanked".

Bitcoin, Libra eller pengar – vad är skillnaden?

Om man läser det dokument som Facebook har gett ut kring Libra så skiljer sig den från Bitcoin på framför allt två sätt:

 • Bitcoin är en helt obunden valuta, det vill säga den är fri att fluktuera oberoende av banker och andra globala valutor. Det gör den lukrativ om man vill spekulera och spela på valuta-lotto, men också sårbar om man vill ha säkra investeringar. Libran däremot skall bindas hårt till flera traditionella valutor, så som US-dollar och Euro för att säkra stabilitet och minimera valutasvängningar.

 • Bitcoin är transparenta kring de transaktioner som sker, men skyddar identiteten kring vem som utför dem. Det betyder alltså att man inte vet vem som skickar och tar emot pengar. Här kommer Libra tvärt om att underkasta sig finansiella regler och vara transparanta mot till exempel finansinspektioner.

För oss som redan har bankkonto, kreditkort, Swish och klarna känns det här kanske inte så attraktivt. Vi har ju tillgång till väl fungerande betalningsmodeller - både nationella och internationella. Om än lite krångligt när det är utanför landets gränser. Och så är det ju, men 1,7 miljarder människor runt jorden har inte ett bankkonto och långt fler har inte tillgång till enkla lösningar.

Men det finns skäl att titta på detta även för oss. Medborgare i länder med små valutor som är känsliga för valutaförändringar (som den svenska kronan), utvecklingsländer, eller länder som av olika anledningar hamnar i en skakig politisk situation har mest att vinna på att växla in sina pengar till den stabila Libran, helt utan, eller mot mycket små kostnader.  Den kommer inte att ge ränta på pengarna man växlar in, men den gör att värdet på pengarna inte åker berg-och-dalbana baserat på politisk instabilitet.  

Jag förstår att jag som medborgare i Sverige har mest att tjäna på en stabil krona, men jag vet också att om jag kan säkra att inte värdet på mina tillgångar går ned med 30 procent över under de kommande tre åren så kommer jag kanske att agera därefter.

Fördelarna med Libra

 • Inga avgifter för att växla mellan lokal valuta och Libra vid köp i annat land.

 • Inget krångel med kortnummer, allt som behövs är Facebook eller Instagram.

 • Förmodade smidiga lättanvända kringtjänster hårt kopplade till Libran. Till exempel autentisering, digitala kvitton, lojalitetsprogram, garantier och så vidare. 

 • Snabbare/enklare access till alla handlare världen över.

 • Större möjligheter för upphovsmän att få betalt för att vi använder och ser på deras skapelser i så kallade nanotransaktioner. Vi vet redan idag att användare är villiga att betala för annonsfria alternativ. Libra kan underlätta nanobetalningar (det vill säga, att det kanske kommer kosta 1 procent av en krona att titta på en video) som automatiskt regleras på sitt Libra-konto.

 • Att förse personer med banktjänster har alltid historiskt varit till fördel både för medborgare och för nationer. Facebooks uttalade mål, att erbjuda banktjänster till de som idag inte har tillgång till en bank, är självklart en stor fördel med Libra världen över.

Men det finns givetvis nackdelar. Facebook är ju inte direkt kända för att hantera din personliga data på ett sätt som sätter dig i centrum. Visserligen säger Facebook att de endast är initiativtagare och att Libra kommer hanteras som en egen non-profit organisation, men det finns givetvis anledning att vara skeptisk.

En av de största riskerna med Libra är ändå den väg som detta leder oss in på. I USA kallar man det faktum att de stora megaföretagen får mer och mer makt för "corporatocracy". Kortfattat kan man säga att världen kommer styras av en rad megaföretag som går samman och "röstar" om hur världen skall styras långsiktigt istället för att nationerna gör det samma i olika samarbeten, så som i EU till exempel.  Värt att nämna här är ju också att företagen utan domstol kan bestämma att stänga ute en användare som de inte godkänner av olika anledningar genom att banna dem från sin plattform, vi har sett detta hända med Youtubers och influencers i närtid.

Om världen kontrolleras av dessa megakonsortium som har makten att stänga ute användare, vad betyder det?

I Sverige bygger vår framtid en stabil utveckling av den svenska börsen och att våra banker står stadigt och stabilt, vilket är viktigt bland annat för våra framtida pensioner. Men om inte våra banker blir bättre på att leverera digitala kringtjänster, lämnar de öppet mål för de erkänt användarvänliga alternativen från Facebook-plattformarna. Ju mer av kundinteraktionen bankerna lämnar ifrån sig, desto mindre relevanta blir de för oss kunder.

Jag vet att jag som medborgare värderar detta väldigt högt, men hur kommer jag tänka om kronan fortsätter med sin kräftgång och jag känner att det är dags att säkra värdet av mina tillgångar som konsument?

Det krävs inget geni för att räkna ut att Facebook tar det här initiativet, inte för att det är lukrativt i stunden, utan för att det är en långsiktig satsning som syftar till att säkra att du som användare kommer stanna kvar, och leverera mer än de 35 USD du gör idag för företaget. De gör det därför att deras annonsmodell har ett bäst-före datum och måste moderniseras och de gör det för att detta är första steget in i den globala nanotransaktionsmarknaden.

Vad kommer Sverige göra? Vad kommer du göra?

About this author

Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Charlotta är en nyfiken ledare som sällan missar ett tillfälle att diskutera hur ny teknik påverkar och utgör nya möjligheter för vårt samhälle – på kort och lång sikt. Med rötter inom förändringsledning bidrar Charlotta med en bred kompetens och erfarenhet från roller som till ...