Torsten har nästan 30 år inom IT och har omfattande erfarenhet av analys, utveckling och arkitektur av stordator- och klient/serverprogram. Hans kunskaper inom applikationshantering och IT-modernisering är särskilt anmärkningsvärda. Som expert på dessa områden ansvarar han för IT-modernisering med fokus på omvandling av stordatorapplikationer till nya arkitekturer.