Sebastian är en driven affärsutvecklare som alltid ser till helheten. Han har en filosofi att den kortsiktiga lösningen skall ge möjligheten till en förbättrad verksamhet på lång sikt. Sebastian har bred erfarenhet inom IT-sektorn där han testat på flera olika roller. Med åren har han förflyttat sig mot affärsutveckling och är idag tjänsteägare av Digitaliseringsfabriken. Där kombinerar han sin tekniska bakgrund med en strategisk vision för att driva framgångsrika digitala initiativ.