Lars Gustafsson är seniorkonsult på CGI inom hälsa, vård och omsorg där han i huvudsak verkat sedan 2012. Lars har genom åren deltagit i flera strategiska innovations-, digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom såväl Folktandvården, primärvården som specialistvården.