Karin är konsult på enheten e-Health i Stockholm. Hon har över 10 års erfarenhet som sjuksköterska och konsult inom digitalisering.