Joacim är en erfaren konsult som är van att verka i gränslandet mellan IT och verksamhet. Parallella roller som affärsägare, projektledare och verksamhetskonsult har medfört att Joacim byggt upp en stor erfarenhet kring att förvalta, förbättra och förändra affärsprocesser – främst inom detaljhandel med fokus på affärssystem och supply chain.