Jens är ansvarig för affärsenheten specialiserade på fysisk och digital handel samt kundupplevelse, och har mer än 28 års erfarenheter från globala detaljhandelsbolag, digital transformation samt IT-sektorn i olika ledningspositioner. Kontakta Jens om du vill veta mer om oss som digitaliseringspartner.