I rollen som Engagement Manager har Alexander erfarenheter av att leda projekt och affärsprocesser för kunder inom privat och offentlig sektor. Han hanterar såväl säljprocesser som avtalsförhandlingar inom områdena för e-ID och eSign. Alexander har en bred kompetens gällande erbjudande av paketeringar av tjänster och hitta lösningar efter kundens behov.