Experten, och som han själv kallar sig - engagemangsevangelisten - Jesper Ek har en tydlig bild av vad som ger engagerade medarbetare. Nyckeln menar han ligger i kommunikationen som ett redskap för att koppla ihop chefer med anställda, kollegor med varandra och varje individ i organisationen med kunderna. Men inte minst också om att länka ihop medarbetarna med företagets vision, för att man både ska förstå syftet med det man gör varje dag på jobbet och samtidigt känna en meningsfullhet i det.

Internkommunikation har aldrig varit viktigare

Jesper Ek
Jesper Ek

"Det ligger i kommunikatörens roll att tydliggöra för vem man finns till och varför och det är förmågan att kommunicera som kommer vara avgörande för framtidens ledare", säger Jesper. Men han menar samtidigt att det är upp till var och en i företaget att göra det.

Det som tidigare varit specifika arbetsuppgifter för exempelvis en enda person i ledningsgruppen, är nu hela företagets ansvar. När alla blir en röst utåt är det omöjligt att kontrollera allt som sägs. Ambitionen måste då vara att varje medarbetare på egen hand ska och vill agera utifrån ett sätt som kopplar an till företagets vision.

Det är förmågan att kommunicera som kommer vara avgörande för framtidens ledare

Tre faktorer som driver engagemang på jobbet

1. För vem engagerar man sig?

"Engagemang skapas genom att man förstår vem man finns till för. Drivkraften ligger sällan i att endast bidra till att företaget tjänar mer pengar eller genererar en högre vinst. Ändå är det många gånger enbart den typen av mål som sätts upp för de anställda", säger Jesper Ek.

Att ha en gemensam bild av vem den faktiska kunden är, som man går till arbetet för varje dag, är därför en väldigt relevant uppgift. När samsyn uppnås är ambitionen att dessutom skaffa kunskap om vad som är viktigt för dem och vad de exempelvis har för utmaningar. Genom att koppla ihop sig med sina kunder, skapas en relation och en känsla av att man som medarbetare kan göra skillnad. Att göra skillnad skapar i sin tur engagemang.

2. Varför engagerar man sig?

"Fokus från ledningshåll handlar ofta om vad man ska uppnå och vad man ska leverera. Det driver knappast motivation på lång sikt, utan det är när man ställer frågan varför man gör det man gör, som det börjar hända något", menar Jesper. Han säger också att man måste våga drömma lite och att i stort sett alla företag kan sägas vara meningsfulla.

Istället för att endast fokusera på ökad försäljningen och generering av intäkter, finns det alltid ett mer betydelsefullt förhållningssätt. Genom att sätta det man gör i ett större perspektiv och förstå hur det bidrar till något positivt i världen utanför organisationen, kan motivationen växa. Med kommunikation som den enande länken drivs engagemang genom en ihopkoppling mellan medarbetarna och företagets vision, vilket i sin tur ger alla en gemensam riktning och ett engagemangsdrivande mål.

3. Vad engagerar man sig i?

"När man som medarbetare vet för vem man finns till och varför blir arbetsuppgifterna mycket tydligare. Med en känsla av att man faktiskt kan åstadkomma något som är betydelsefullt och som påverkar människors liv till det bättre, finns det en mening i det man gör. Det skapar en drivkraft och en vilja att utvecklas och hitta nya möjligheter", säger Jesper.

En positiv konsekvens blir att chefer kan släppa kontrollen när man inte längre behöver detaljstyra de anställda. Det beror på att de anställda tar eget ansvar, egna initiativ och hittar nya vägar. Helt enkelt för att deras drivkraft bottnar i något större och en tydligare målbild. Ökad kommunikation samt samsyn och förening mellan medarbetarna blir en naturlig följd och skapar ett engagemang som helt enkelt gör det roligare och mer meningsfullt att gå till jobbet.

Armarna på fyra män som sitter och läser på sina mobiltelefoner och surfplattor syns ovanifrån och på bordet ligger också arbetsdokument och två kaffekoppar syns

Kommunikation sammanför och ger resultat

De ständigt återkommande faktorerna för att driva engagemang på jobbet visar sig vara ihopkoppling och kommunikation. En gemensam syn i alla led bygger i sin grund på förståelse men handlar framför allt om emotionella kopplingar där medarbetarna kan relatera till och känna motivation i det de gör. En förutsättning för det är den interna kommunikationen som är helt avgörande för att nå fram till kollegor, skapa den gemensamma visionen och hitta drivkraften.

Slutligen menar Jesper Ek också, att för att öka engagemanget är det essentiellt att veta hur engagerade medarbetarna egentligen är. Den kunskapen får man genom att, utifrån en tydlig intern kommunikationsplan, regelbundet mäta mot definierade KPI:er, vilket i sin tur ger möjlighet att ständigt utvecklas och förbättras. Det är också då som den eventuella utopin istället kan bli en realistisk möjlighet för företag att uppnå både ökad effektivitet och lönsamhet.


Träffa våra digitala experter och utvärdera er internkommunikation

Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation.

CGI har utvecklat en komplett helhetslösning – Agile Collaboration Platform (ACP) – som kickstartar din digitala arbetsplats. Plattformen baserat på Microsoft 365 (tidigare Office 365) och innefattar den senaste tekniken för att främja gruppers och individers produktivitet. Med hjälp av plattformen hjälper vi dagligen kunder att uppnå ett modernt samarbete, en effektiv informationsdelning och ett ökat engagemang hos medarbetarna.

De inbyggda verktygen Teams, OneNote, Yammer med flera används, tillsammans med våra tillägg, för att lösa vanliga scenarier som finns i varje verksamhet.