Välkommen hem till CGI!

Även i år var temat för vår medverkan på Almedalen totalförsvar och hur vi tillsammans kan fortsätta resan mot ett robust samhälle inom alla våra sektorer.

Vi bjöd in till samtal om aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till totalförsvaret – med fokus på det som Almedalen egentligen handlar om, det personliga mötet. Ofta över en bit god mat.

solnedgång i Visby
Mingeldeltagare njuter av kvällssolen på Almedalen.

Vi bjöd in till vår oas för lite lugn i den intensiva veckan

En trevlig middag eller lunch, över bit god mat och intressanta diskussioner med olika perspektiv. Eller varför inte en afternoon tea i en solig trädgård, omgiven av fågelkvitter och fontänens porlande vatten, hur låter det?

För att komma ifrån den intensivitet som Almedalsveckan innebär för många, var vårt fokus på det personliga mötet och utbytet av tankar och erfarenheter kring olika områden kopplat till Sveriges robusthet. Allt i en avslappnad miljö utan brus, över en bit god mat med begränsat antal personer från olika sektorer. I år lade vi extra fokus på nedan områden som våra samtal kretsade kring

Områden som våra middagar, luncher och andra aktiviteter kretsade kring:

  • Robusta försörjningskedjor
  • Näringslivets roll i totalförsvaret
  • Det konstanta stabsläget – en förutsättning för en robust och effektiv sjukvård?
  • Säkerhet och cyber
  • NATO
  • Hur förberedd är offentlig sektor för kriser?

Paneldiskussion hos Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF)

Sveriges beredskap - ser våra myndigheter, företagsledare och medborgare samma risktrender?

Vi alla är överens om att det är viktigt att samarbeta för att bygga upp Sveriges totalförsvar - men finns det verkligen samsyn på vart de största riskerna finns? Och vad innebär det för vår gemensamma säkerhet om olika sektorer har olika uppfattning? CGI bjöd till en diskussion i en panel bestående av SOFF- Säkerhets och Försvarsföretagen, Nationellt cybersäkerhetscenter och Försvarets materielverk

Se panelsamtalet här

Du kan läsa mer om panelsamtalet i Almedalsveckans officiella program här: https://almedalsveckan.info/program/70504 

Klättrare hjälper varandra att nå toppen

 

Leif Alama, VD för CGI Sverige

 

AI-panel hos TechSverige

AI-utvecklingen går i rasande takt och många länder gör stora satsningar. Sverige, som historiskt varit en digital pionjär, halkar efter i internationella jämförelser. Nationella initiativ har tagits för att stärka vår förmåga, men är dessa tillräckliga för att säkerställa global konkurrenskraft?

Vår VD för CGI Sverige, Leif Alama, deltog i en panel hos TechSverige. Diskussionen fokuserade på vägen framåt för att säkra Sveriges position, och skapa förutsättningar så att AI kan bli en drivkraft för entreprenörskap, nya företag och tjänster som stärker svensk konkurrenskraft.

Du kan läsa mer om panelsamtalet i Almedalsveckans officiella program här: https://almedalsveckan.info/program/71840

Se panelsamtalet här

Paneldiskussion hos Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF)

Framtidens cyberlandskap

Sverige står inför ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge med växande och komplexa hot i cyberdomänen. Vilka åtgärder behövs vidtas på nationell nivå för att stärka vår cybersäkerhet, samt identifiera ytterligare behov och risker som behöver hanteras?

Torsten Bernström som leder CGI:s arbete med försvar och säkerhet kommer delta i en panel kring framtidens cyberlandskap, som arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). I panelen ingår även Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin och Sandra Barouta Elvin, Nationell säkerhetschef för Microsoft.

Du kan läsa mer om panelsamtalet i Almedalsveckans officiella program här: https://almedalsveckan.info/program/71840

Se panelsamtalet här

Torsten Bernström

 

 

 

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta Jonathan Djursvik