Som medborgare och kunder har vi allt högre förväntningar på vår interaktion med företag och organisationer. Idag söker digitala ledare ständigt efter nya sätt att utveckla sina strategier och verksamhetsmodeller, och man använder teknik och information för att förbättra produktionen och  leveransen av de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar.

Ingen process lever i en isolerad bubbla, utan är tvärt om delar av komplexa ekosystem som krävs för att hantera sin verksamhet eller sitt uppdrag på ett optimalt sätt. Allt detta samtidigt som man håller sig till regelverken och inkluderar hållbarhetsaspekterna i allt man gör.

Viktiga framgångsfaktorer inkluderar

  • Underskatta inte utmaningarna med den kulturella förändringen

  • Affärsmodeller måste vara kund- och medborgarcentrerade

  • Med öppenhet och tillgänglighet kommer säkerhetsrisker; säkerhet måste vara inbyggt i processerna

  • Ett skifte kring hur data används; från prognoser till att kunna förutse och direkt agera på snabba förändringar

-- IMAGE GOES BELOW --

Optimizing your digital value chain to accelerate successful business outcomes

-- IMAGE GOES ABOVE --

Optimizing your digital value chain

Learn more

Klicka på bildern för att läsa vårt white paper (på engelska)

 

Accelerera digitaliseringen

Att optimera de digitala värdekedjorna handlar inte främst om att välja och implementera verktyg och plattformar, utan är en organisatorisk satsning som omfattar verksamhetens uppdrag, kultur, affärsmodeller och strategier. Den digitala värdekedjan inkluderar både virtuella och personliga interaktioner. Med hjälp av insikter från vår årliga Voice of Our Clients-undersökning har vi sammanställt våra rekommendationer för framgångsrik digital transformation.

Download our white paper