För att finna nya affärsmöjligheter och optimera befintliga affärer använder framgångsrika företag en datadriven ansats. Komplexa samband mellan olika delar av ett företags värdeflöden kan analyseras för att driva fram nya operativa modeller. Nya affärsidéer kan växa fram baserat på nya insikter utifrån avancerad analys.

Alldeles oavsett om det handlar om att bygga robusta miljöer där stora mängder data kan analyseras eller om prediktiva modeller behöver mejslas fram för att vaska fram guldet i ett värdeflöde så har CGI både erfarenheten och kompetensen inom området. Vi hjälper dig också att dra nytta av den information som finns tillgänglig i uppkopplade produkter, sociala medier, bloggar och annan icke-strukturerad information.

Vi bygger prediktiva modeller och nyttjar artificiell intelligens för att till exempel förutse kunders beteende och förbättra kvaliteten i vården, men även mönsterigenkänning, visualisering och komplex statistisk analys är viktiga verktyg. 

På CGI har vi decenniers erfarenhet av att bygga datalager och beslutsstöd baserat på traditionell data. Nu hjälper vi våra kunder att bygga ihop dessa lösningar med plattformar för Big Data, Avancerad Analys och Machine Learning. Vi har djup teknisk kompetens och erfarenhet av att tillämpa tekniken på alla typer av data och i alla branscher, men har särskild expertis inom sjukvård, detaljhandel och tillverkande industri.