Med alla fantastiska möjligheter digitaliseringen medför, måste organisationer och företag ägna tid och kraft åt att ständigt förnya sig och ifrågasätta gamla sanningar. Risken finns annars att någon konkurrent eller en helt ny aktör dyker upp och tar över kunderna med en ny typ av tjänst som både är billigare och mer värdefull. För att verkligen förstå de största utmaningarna med innovation i digitaliseringens tidevarv genomförde CGI tio stycken djupintervjuer med några av Sveriges ledande företag.

Väldigt många organisationer arrangerar olika former av events för att främja innovation. Företag bjuder in externa ”hackare” för att försöka ta sig igenom brandväggar eller hjälpa till att lösa ett svårt problem, så kallade Hackathons. Andra bjuder in till innovationsdagar där medarbetarna under en hel dag får fila på sina idéer och sedan presentera dem inför en jury som tar idéerna vidare.

Med explosionen av nya appar och genom digitaliseringens möjligheter till snabb och enkel informationsöverföring, råder det ingen brist på idéer hos företagen. Vi träffade innovations- och strategichefer och hade djupa och öppna samtal om deras innovationsarbete.

Så, vilka är de största utmaningarna?

Vi undrade vilka de största utmaningarna är med innovationsarbetet - kunde det vara att finna de bästa idéerna bland alla de fantastiska som kommer fram? Eller kanske att utveckla idén så att den verkligen fungerar? Eller kanske att förstå kundnyttan och räkna fram ett business case? Svaret var inget av dessa. Svaren som ledarna gav var väldigt entydiga. Den största utmaningen är att skala upp idén, produktifiera den och sedan industrialisera tjänsten och sälja den i stor skala.

planning

Vad är då orsaken till att företagen inte lyckas skala upp sina bärkraftiga idéer som ju trots allt klarar pilotfasen? Finns det någon enkel lösning på problemet?

I moderna innovationsprocesser önskar företagen tona ned kraven på ett starkt ”business case”. Företagen önskar gärna investera i en tjänst som kan påvisa en nytta mot kunderna. Denna nytta kan både inkludera sänkta kostnader, såväl som en upplevelse av ett ökat värde för kunderna. Därutöver önskar företagen driva sina innovationsprocesser på ett agilt vis med små resurser i ett högt tempo.

Våra rekommendationer

Vår slutsats är att företagen underskattar den tid och kraft som det faktiskt tar att lansera en ny tjänst. Mer resurser kan läggas på att göra marknadsundersökningar och marknadstester för att bättre förstå kundernas önskemål och betalningsvilja.

Rekommendationen för att få bättre kontroll på innovationsprocessen är att se den som en investeringsprocess. Det finns därmed en portfölj med ett antal möjliga innovationsidéer. Dessa presenteras för ”investeringskommittéer” som sedan följer projekten genom ett antal definierade Toll Gates (TG). Om projektet inte uppfyller kraven för en viss TG så görs nödvändiga åtgärder innan projektet släpps vidare, alternativt stängs projektet ner.

Det är viktigt att förstå att det krävs resurser och tid för att skala upp en idé till fullt genomförande och att nå en massmarknad. Skapa realistiska förväntningar och låt verksamheten ta ansvar för industrialiseringen.