När den fysiska och digitala världen blir ett, och vi samtidigt får tillgång till en oändlig beräkningskapacitet, finns nu verkliga förutsättningar för en digital kopia av allt man kan tänka sig. Intelligenta modeller av bostäder, hela städer, fordon och även den mänskliga kroppen finns och kommer bli standard inom de flesta branscher. Här är 10 digitala trender för 2019:

1. Digitala tvillingar

Globala samarbeten underlättas

Gartner hade digitala tvillingar på sin trend-radar redan inför 2017. Men även om intresset har varit stort, är det först nu vi har kommit så långt att digitala tvillingar på allvar kommer in i projekt Norden, och framför allt i stora organisationer. Men här kommer teknologin bli allt mer allmänt tillgänglig och sprida sig till mindre tillämpningar och organisationer. På sikt kommer troligen stora ekosystem att etableras, där flera aktörer samarbetar kring komplexa modeller, med olika erbjudanden och expertis.

Har du en digital kopia av dig själv ännu?

Digitala tvillingar påverkar olika industrier på olika sätt. Inom hälsa och sjukvård finns det uppenbara möjliga vinster för både patienten och vårdgivarna, men även moraliska utmaningar. Med bra digitala tvillingar kan man tydligt se olika personliga förutsättningar för ett hälsosamt liv. Men det finns samtidigt risk för diskriminering och svårigheter att få försäkringar och liknande. När det gäller fysiska produkter är det något mer okomplicerat, och så fort detta blir etablerat kring en viss typ av produkt kommer alla tillverkare att behöva ha digitala kopior av sina produkter av konkurrensskäl. 

 

2. Nästa generations användargränssnitt

Nästa generations användargränssnitt verkar inte bli VR-glasögon som betraktats som framtiden under en ganska lång tid nu. Istället för fokus på avancerad hårdvara kommer framtidens användargränssnitt att fokusera på människan och bygga på att man kan förutspå vad som behövs i varje interaktion och på så sätt skapa enkla och intuitiva flöden. Moderna användargränssnitt nyttjar kombination av traditionella enheter, perceptuell teknologi och sammanhanget som användargränssnittet används i. Detta betyder gränssnitt som tar in fler signaler från vårt beteende, använder intelligens (AI) för att anpassa sig till användaren och användarens miljö.

Bra gränssnitt märks inte

Att skapa den friktionslösa kundresan blir allt viktigare. När möjligheterna finns att vara supersmidig, är det alltid några bolag som gör det bättre än andra. Detta kräver andra kompetenser än man kanske har idag, med kognitiv teori och möjligheter att integrera flera olika sätt att interagera. Man måste förstå sina användare och kunder ännu bättre. Användargränssnitt som inte syns, som bygger på konversationer, som kan se dig och tolka vad du vill och även förstå dina känslor är inte riktigt här ännu, men många av förmågorna som krävs existerar redan.

Många intressanta exempel finns i Asien, där man exempelvis i Kina använder ansiktsigenkänning integrerat i spel för att avgöra om barn får lov att spela och i så fall hur länge. Framtidens retail-upplevelse är också mycket en fråga om nästa generations användargränssnitt.

 

3. Digifysisk shopping

Kombinationen av näthandel och fysisk handel är en intressant fusion. Webbsidor beter sig som butiker och butiker beter sig som webbsidor. Genom att integrera den digitala tekniken än mer i de fysiska butikerna kan man erbjuda moderna och inspirerande kundupplevelser. Butikerna utrustas med ny hårdvara, som exempelvis interaktiva speglar och skärmar med digitala assistenter som kan hjälpa kunden att hitta det den söker och föreslå varor som matchar.

Mer shopping på mindre yta

Vi har ändrat vårt shoppingbeteende och det gäller för butikerna att hänga med. Varför släpa runt på alla kassarna när du är ute och shoppar, när du kan få det hemlevererat, eller hämta ut det när du shoppat klart? Ny teknik möjliggör också portabla butiker, showrooms och pop-up stores, som alla tar betydligt mindre yta än en traditionell butik. 

Med färre produkter och större fokus på upplevelser, kan man komma närmare kunderna, och ge en känsla av personalisering. Framtidens butiker är smarta, engagerande, teknikspäckade och med upplevelsen i centrum.

 

4. Autonoma affärsmodeller ökar

Nya digitala ekosystem gör det möjligt för företag att bli mer agila, men också mer automatiserade. När teknik blandas i snabb takt skapas förutsättningar för automatisering och kontrollerade av algoritmer, i allt större skala. Affärsprocesser, handel och kundkommunikation kan ske mer eller mindre utan inblandning av människor, och när även tillverkning och transporter blir autonoma kommer vi nära det helt automatiserade företaget.

Jättarna dominerar automatiseringen

Internetjättar som Google och Amazon har blivit enormt framgångsrika genom att låta algoritmer sköta kärnaffären. Inom i princip alla branscher finns så enorma möjligheter att företag helt enkelt inte kan låta bli, även om många tillämpningar är oerhört mycket mer komplicerade än sökningar och produktrekommendationer.

Några exempel är säkerhets- och vaktföretag, automatiserade gruvor, digital sjukvård, undervisning och tillverkningsföretag. En helt automatiserad butik, som Amazon GO, mäter allt som kunderna gör. Från att butiken varit en svart låda, får man nu de mest detaljerade insikter i exakt hur vi beter oss, vad vi tittar på, när vi tvekar och vad vi är intresserade av, men kanske inte köper.

Automatiseringen är också en absolut nödvändighet för att klara de enorma volymer som exempelvis omsätts under kinesiska Singles day, då Alibaba 2018 sålde för 30 miljarder USD på en enda dag, detta motsvarar en miljard beställningar. Om vi räknar en order i sekunden tar det cirka 30 år att bearbeta dessa manuellt.  Dessutom tillkommer felhantering, transport och logistik. Automatisering är en fullständig nödvändighet.

 

5. Teknikbolagen tar bankernas roll

Teknikjättar som Amazon och Facebook utökar sina serviceerbjudanden med finansiella produkter som helt enkelt är meningsfulla för kunderna, så som direktöverföringar i sociala kanaler. I Asien, särskilt i Kina, har det redan hänt med främst WeChatPay och Alipay. Med över 600 miljoner aktiva användare är WeChat Pay ett av de mest kostnadseffektiva sätten för handelsplatser att nå och konvertera nya kinesiska kunder.

Yngre generationer ser inga problem i att ha sina pengar hos teknikbolag och ofta beror detta på ett gott rykte hos dessa bolag som konsumenterna litar på. Apples nya kreditkort, kan trots att det faktiskt bara är ”ännu ett kreditkort” genom sin totala upplevelse mycket väl vara det perfekta kreditkortet, särskilt ihop med Apples mycket lättanvända produkter.

Lagstiftarna eldar på utvecklingen

En ny lagstiftning, PSD2, ett EU-direktiv som ska förbättra marknaden för digitala betalningar, gör det också möjligt för helt nya aktörer att snabbt ta över många av bankernas tjänster. Direktivets syfte är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Detta blir en tuff utmaning för bankernas befintliga affärsmodeller och vinnarna är den enskilde bankkunden. Effekten av PSD2 i Sverige kommer eventuellt inte att vara lika påtaglig som i övriga Europa på grund av att internetbankerna i Sverige lanserades för cirka tjugo år sedan. Men frågan är vad som kommer att hända med Swish, som snabbt ersatt andra betalmedel, kan det gå lika snabbt att överge Swish för något bättre?

 

6. Bilen som digital plattform

Digitaliseringen förändrar vad en bil kan göra, hur vi konsumerar tjänster kopplade till bilar och hur vi äger - eller inte äger - våra bilar framöver. Möjligheterna utökas snabbt i takt med att bilarna blir mer intelligenta. I takt med att bilar blir självkörande i olika grad så kommer dessutom vår användning av bilen att förändras, tillsammans med vår relation till bilarna och deras roll i samhället. Gränsen mellan privat och kollektiv transport suddas kommer troligen att gradvis suddas ut.

Flera tekniker samverkar

Tekniken är den drivande faktorn, särskilt artificiell intelligens (AI) som möjliggör det som tidigare var omöjligt. Dessutom bäddar allt bättre infrastruktur, datorhastighet och ökat miljötänk för gemensamma plattformar, snarare än fokus på ett enskilt personligt fordon. Vilket gör det lätt att spara stora pengar utan att tulla på bekvämligheten allt för mycket.

Elbilarna kommer med allt större fokus på användarupplevelse, och den digitala upplevelsen blir möjligtvis det som stärker lojaliteten, snarare än bilmärket i sig. Samtidigt pågår en stor förändring av människors attityd till att äga bil, användningen av digitala transporttjänster och allt högre krav på bekvämlighet. Viljan att hitta lösningar på samhällets miljöutmaningar driver också på utvecklingen mot smartare transporter.

Även om helt autonoma fordon ligger en bit bort kommer självkörande tillämpningar redan i närtid. Nära till hands ligger kortare resor i anslutning till andra transporter, inom campus, sjukhusområden, bostadsområden eller liknande. På CGI har vi genomfört mer än 15 projekt kring självkörande minibussar, mycket handlar om hur intelligenta fordon bör integreras i dagens infrastruktur.

 

7. Alla produkter blir intelligenta

Med varje ny generation av prylar omkring oss, får de allt smartare kommunikation med hjälp av mesh-nätverk, narrow-band och 5G-teknik. Tack vare billigare och mindre elektronik får tekniken som behövs plats i princip överallt. Samtidigt blir mjukvaran som körs på enheterna mer kompetent och lättanvänd. Autonoma fordon, inomhusklimat, hushållsmaskiner och leksaker blir alla intelligenta och skapar möjlighet för företag att leverera tjänster ovanpå fysiska produkter. I kombination med kraftfull intelligens i molnet, får vi ett digitalt nervsystem av enheter. Här flyttar man intelligens från molnet till de lokala enheterna.

Produkterna blir bryggan mellan kund och leverantör

Smarta produkter ger tillverkarna närmare kontakt med slutkunderna. Detta ger möjlighet att leverera tjänster som komplement till fysiska produkter, men kanske ännu större nytta är den precisa förståelsen för användningen.

Denna utveckling skapar stora risker att bli utkonkurrerad för tillverkare som inte hänger med i utvecklingen. Ett väldigt omtalat och mycket avancerat exempel är uppkopplade fordon. Men det finns flertalet andra tillämpningar, som exempel sensorer kopplat till inomhusklimat, medicinska enheter och implantat, vitvaror och leksaker.

 

8. Förtroende är det nya kapitalet

Att bygga förtroende kan vara den avgörande faktorn för framgång i företagsledningen i framtiden. Tillitskonstruktioner flyttar från personliga relationer till digitala anslutningar och det här skapar en ny dynamisk miljö som kan leda till osäkerhet, rädsla och misstankar. Transparens gentemot både anställda och kunder är därför en förutsättning för att bygga förtroende.

Om vi inte förstår tekniken måste vi ändå lita på den

Det finns för mycket teknik som vi inte egentligen förstår hur den fungerar. Hur fungerar till exempel molntjänster, superavancerade sensorer och artificiell intelligens? Och det blir inte enklare när vi börjar kombinera begreppen och teknikerna.

Samtidigt blir vi allt mer beroende av tekniken och vår integritet minskar vare sig vi vill det eller inte. Vilket gör att vi måste lita på de stora IT-företagen - och vice versa är förtroende för varumärket det nya kapitalet. När Facebooks förtroende var ifrågasatt (på grund av bristande etisk hantering av data och säkerhetsbrister kring lösenord) tappade man användare och börsvärde i form av 37 miljarder dollar på en dag.

 

9. Mänskligare AI

Artificiell intelligens (AI) drabbas ofta av dålig publicitet på grund av rädslan för en kommande massarbetslöshet. Det finns ännu mörkare framtidsscenarion, till exempel Elon Musk med flera anser att AI är ett hot mot mänskligheten och utvecklandet av AI måste regleras för att undvika en katastrof. Därför bör bolag som jobbar med AI ha ett humanistiskt perspektiv. Med ett mänskligt perspektiv utgår man i första hand från vad man vill åstadkomma för kunder, medborgare eller medarbetare och hur vi med AI kan hjälpa människor att fatta bättre beslut, bli mer kreativa och minska informationsstressen.

Vet vi vad som är bra för oss?

AI kommer till slut att bli som el för oss konsumenter. Något vi är helt beroende av och som alltid är tillgängligt, men som vi oftast inte tänker på. Utan el är är vi mer eller mindre handfallna, och detsamma kan hända med AI. I många sammanhang är det redan så, till exempel med navigering, folk litar blint på väl fungerande navigering. Det finns exempel på när man kört uppenbart galet när man litat på navigatorns algoritmer och kör rakt ner i en sjö, istället för att lita på sitt eget sunda förnuft.

När vi blir allt mer beroende av AI är det viktigt att inte se AI som en isolerad ö, utan som en integrerad del av framtidens samhälle. Det finns mycket pengar att tjäna, men med ett mänskligt perspektiv utgår man i första hand från vad man vill åstadkomma för kunder, medborgare eller medarbetare. Bästa resultaten i många jobb får man när AI stöttar mänskliga medarbetare. Bolag som jobbar med AI och vill få AI till en del i vår vardag måste se till att vi upplever AI som något positivt. Många av de stora bolagen har initiativ kring god och mänsklig AI, exempelvis MicrosoftGoogle och IBM. Läs gärna också vad Fei Fei Lee på Stanford skriver om ”How to Make A.I. That’s Good for People”.

 

10. Bättre samhälle genom teknik

Samhällsfrågor och miljöfrågor blir allt viktigare för de flesta människor och särskilt för de yngre generationerna. Samtidigt har inte de flesta stora teknikbolag legat i framkant vad gäller samhällsansvar och miljö. Nya produkter och tjänster kan designas från grunden för att vara ”goda” och på sätt skapa nya nischer där man kan konkurrera med andra faktorer än pris.

Skandinavien kan bli ledande inom ansvarsfull teknik

I Skandinavien har vi ett stort förtroendekapital, som vi skulle kunna använda ännu mer för att skapa tekniska lösningar som är ansvarsfulla och tar tydlig ställning. När man mäter sin framgång blir det i fler dimensioner, exempelvis är tre P ett enkelt sätt att tänka: People, Planet, Profit.

Några av de områden som passar oss extra bra i Skandinavien är till exempel lösningar för effektiv energianvändning, bättre och mer effektiv sjukvård, energisnåla transporter, samhällstjänster, hållbart jordbruk, ansvarsfullt spelande.

Företag som lyckas bygga verkligt ansvarsfulla modeller kan konkurrera med andra faktorer än pris. Vi tror mycket på att designa nya produkter och tjänster som i affärsidén leder till ett bättre samhälle och på så sätt öppna upp för nya nischer, där konkurrensen är låg eller obefintlig.

I en artikel i svenska Dagens Industri den 17 september 2018, konstaterade man att stora traditionella industriföretag ligger före teknikbolagen i denna fråga. Men investerarna börjar nu förstå att detta är en ökande trend, exempelvis Norrsken och traditionella fondförvaltare jagar hållbara investeringar brett. Det är mycket goda tider att starta bolag med en bättre värld som främsta syfte, framgångsrika är till exempel Trine (crowdsource-investeringar i solcellsteknik för utvecklingsländer) och Karma (minskar matsvinnet).