Den digitala agendan drivs av den ökande tillgängliga datamängden och dess möjliga användningsområden. Idag sitter många organisationer med gamla system i funktionella silos. Ekonomiavdelningar sitter ofta på många system och stora mängder data, som är nödvändigt för att nyttja den nya teknologins möjligheter. Och som ger ökad effektivitet genom realtidsanalyser, vässade prognoser och beslutsstöd. Alternativen är många och frågan ställs: Var börjar vi? Det finns tre specifika områden som kommer påverka ekonomiavdelningen i stort.

Tre digitala hjälpmedel på ekonomiavdelningen

Automatisering med Robotic Process Automation (RPA) är en kategori som utgörs av automatiseringsmjukvaror som tillåter utförande av processer snabbt, effektivt och utan fel. RPA skapar digitala medarbetare som jobbar i existerande system och gränssnitt utan vila. De organisationer som har implementerat automatisering storskaligt har justerat och utvecklat sina processer och operativa modeller för att till fullo nyttja den digitala utvecklingen.

Avancerad analys av integrerade data och den större informationsmängden möjliggör realtidsanalyser, snabbare beslutstaganden och visualisering av nya tillväxtmöjligheter. Det ger också förbättrad tillgång till och bättre tillämpning av information, som leder till smartare planering, dynamiska prognoser och framåtblickande prediktiva analyser inom verksamheten.

AI och Machine Learning använder sig av avancerade självlärande algoritmer som möjliggöra snabb och effektiv analys utan mänsklig påverkan. Detta kan öppna upp stora möjligheter inom bland annat automatisering, med introduktion av beslut och bedömning i processflödena.

digital-agenda

Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen

→ Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett möte med oss för att få en skräddarsydd plan framåt, med rätt verktyg och processer på plats för att öka både effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.

Hur ska man tänka?

Att översätta digitalisering till framgång är inte helt enkelt. Vad din ekonomiavdelning har mest behov av skiljer sig från en annan. De som är i början av förändringsresan undrar ofta var de ska börja och i vilken riktning de ska gå. I tidiga skeden finns det ett stort värde i att börja effektivisera processer och minska manuellt handhavande för att frigöra tid och öppna upp för mer strategiskt arbete. Även punktinsatser som implementering av machine learning inom vissa processflöden kan vara aktuella.

För att lyckas med digitalisering behöver verksamheten vara med på resan

Glöm inte det mänskliga perspektivet i förändringen

För att ta nästa steg på den digitala agendan behöver man bygga en solid grund med integrerade informationskällor. Förmågan att fånga, integrera, tillgånggöra och analysera data på ekonomiavdelningen är kritiskt för den digitala resan. För att kunna skala upp nyttjandet till högre nivåer och ta del av digitaliseringens potential är det viktigt att poängtera att det i många fall kräver större satsningar än den på själva teknologin: det krävs anpassning hos verksamheten i allt från processer, till arbetssätt och styrning.

Den digitala agendan öppnar upp för nya möjligheter, men alla lösningar passar inte alla organisationer. Det kräver en avvägning och förståelse för er avdelnings nuvarande utmaningar. Vilka verktyg möter dessa bäst och vilken väg vill ni som organisation gå? Digitalisering är en spännande och givande väg att gå, men det är viktigt att ta ett steg i taget.

Ladda ner vår guide till rätt affärssystem: https://www.acando.se/vad-vi-kan/teman/cfo-insights/sa-navigerar-du-ratt-i-djungeln-av-affarssystem/