Kan man inte svänga höger här nu?  Och grävde de inte nyss upp den här gatan? Infrastrukturprojekten i de flesta av våra större städer är många och ibland känns det som att den ena handen inte vet vad den andra gör. Men det är inte brist på information som är problemet. Snarare att den inte finns samlad och sökbar på ett lättillgängligt sätt.  

Julia Gustafsson, som gick CGIs talangprogram förra hösten, fick där som uppgift att tillsammans med kollegor ta fram ett innovationsprojekt inom ett valfritt område. När de satt på bussen i hemstaden Göteborg och såg trafikbyggen överallt väcktes idén att skapa en plattform för att ge en överblick över trafiksituationen i staden.  

"Vi tilltalades av tanken att kunna skapa något nytt och innovativt baserat på egna upplevelser och såg möjligheterna att kunna göra det i CGIs regi," berättar Julia.  

Höst och vår jobbade de intensivt med projektet utanför de ordinarie uppdragen. Nu har idén blivit till ett projekt som fem personer jobbar med inom ICE, CGIs innovationsprogram. Projektet sjösattes den första september i år. Målet är att validera prototyper på verksamheter inom infrastruktur och att dessa är attraktiva nog för dem att vilja finansiera ett fortsatt projekt.  

Teamet arbetar med innovationsverktyget NEXT för att kunna ifrågasätta och utmana tankar, dubbelkolla lösningar och generera nya idéer. Verktyget hjälper till att leta efter behov, idéer eller observationer från användare, som ju är de som verkligen kan bedöma om projektet är på rätt spår.  

Genom diskussioner med kunder under resans gång har projektet kommit att omformas något. Därför har teamet arbetat utifrån två prototyper, en med själva grundidén och en något modifierad version utifrån kundernas input. Teamet har validerat prototyperna i två iterationer med kund och utvecklat prototyp två utifrån kommentarerna från det tidigare mötet. 

Nu har projektet vuxit till att bli ett erbjudande för alla olika aktörer i städer som påverkas av infrastrukturprojekt. Där ska informationen finnas samlad på ett ställe och gå att analysera med AI för att öka effektiviteten, planeringen och kommunikationen mellan aktörerna.  

Vi vet att informationen redan finns. Nu handlar det om att strukturera och använda den på effektivast möjliga sätt. 

Genom att strukturera och kombinera informationen görs olika typer av analyser med hjälp av Big Data och AI.  Där skapas ny information, som tidigare inte varit tillgänglig. Informationen kommer också att kunna visualiseras på ett intuitivt sätt för att göra den enkel att ta till sig för dem som använder plattformen.  

"Vi har fått en väldigt bra respons från kunder, vilket känns väldigt bra. Plattformen kommer att bidra till att få hållbara städer för alla anslutna aktörer när de driver stora infrastrukturprojekt, eftersom alla tillsammans hjälps åt", säger Julia.    


Fakta om ICE

ICE är ett innovationsprogram som drivs inom CGI för att ta vara på kraften från våra medarbetares vilja att innovera tillsammans med våra kunder. Läs mer om ICE.


Ester Randahl, Julia Gustafsson, Anders Oskarsson och Hjalmar Karlsson
Julia (andra från vänster), tillsammans med Ester, Anders och Hjalmar