12 April 2019

Industrianalytikerna på Celent har utnämnt CGI HotScan360 som vinnare i kategorin bredast funktionalitet i sin rapport över lösningar som hjälper banker att bekämpa penningtvätt. I genomgången ingår 16 olika lösningar för det som kallas AML – Anti-Money Laundering.

Celents kriterier för utnämnandet tittade på bland annat funktionalitet och finesser, verktyg för analys, stöd för olika typer av verksamhet och antalet implementationer som för närvarande finns på marknaden. Kommentarer och referenser från kunder låg också till grund för utnämnandet.

Kunderna satte genomgående höga betyg på HotScan360. När det gäller funktionalitet uppskattar kunderna särskilt funktionerna kring sanktioneringslistorna med avancerade möjligheter för att upptäcka och stoppa transaktioner från företag och individer som registrerats på olika stopplistor.

”Kampen mot ekonomisk brottslighet är mycket resurskrävande för våra kunder”, säger Robert Book, på CGI i Stockholm. ”Det ställs allt högre krav på banker och finansiella institutioner att ta ansvar för att kundernas verksamhet inte är brottslig. För det krävs regelverk, processer samt en teknisk lösning som hjälper bankerna att hantera de enorma volymerna data som det handlar om”.

CGI HotScan360 är en integrerad och avancerad lösning för att upptäcka och stoppa ekonomisk brottslighet. Med realtidsövervakning och automatisk analys av bland annat kundernas beteende är det en viktig del av en lösning för att stötta compliance-arbetet.

För mer information om CGI HotScan360 och andra lösningar för skydd mot bedrägerier och hot, vänligen kontakta Robert Book.