Under Almedalsveckan förra året var det någon som twittrade: "Alla pratar digitalisering i Almedalen förutom partiledarna". Under årets Almedalsvecka skulle man kunna återanvända den slutsatsen, med tillägget ”automatisering och artificiell intelligens”. För det var detta - och innovation - som alla pratade om i Almedalen 2017.

Det var nog sista året som man satte ordet digitalt framför allting, nästa år är det underförstått. Då kan vi gå tillbaka till att prata om nya arbetssätt, nya affärsmodeller och nya värden utan att blanda in på vilket sett de levereras. 

Min roll är att hjälpa våra kunder med den förändring som digitaliseringen innebär. Jag försökte delta på så många olika seminarier som möjligt i ämnet från olika perspektiv. Jag lyckades med att få höra ledarnas perspektiv kring:

  • hur man leder i förändring (strategier är bara fantasier för att minska sin oro)
  • integritetsfrågan med all data vi har om konsumenterna (vem läser avtalen man godkänner?)
  • de bortautomatiserade jobben för de anställda men även de nya som utlovas
  • de fantastiska möjligheterna och de oroväckande hoten med AI från leverantörerna
  • hur skolan måste lära sig själv om lärande
  • hur vården kan effektiviseras och ge bättre service till patienterna
  • hur städerna kan bli smartare för sina invånare
  • hur innovation kan drivas i olika former för att optimera värdeskapandet
  • hur innovation kan användas för att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål
  • hur etiska och moraliska frågor uppstår när digitalisering påverkar allas våra liv på olika sätt

Det fanns nog inget perspektiv som inte diskuterades i Almedalen. Till och med Peter Ericsson, vår digitaliseringsminister, pratade digitalisering. Annars var det väldigt tyst just från politikerna, precis som förra året.

Det jag tycker var det allra mest tankeväckande från diskussionerna på årets Almedalsvecka sparade jag till sist; bör transhumana robotar också ha mänskliga rättigheter? Detta var en teologisk och filosofisk debatt om vad det betyder att vara människa och var gränsen går mellan människa och maskin; kommer det att vara vi och dem, likheter med slaveri, eller kommer vi nå ett nytt eleverat tillstånd tillsammans?

Det här ämnet ser jag som ett bevis på att vi står inför en stor förändring - inte bara i samhället utan för mänskligheten i stort. Aldrig tidigare har tekniken spelat en större roll i våra liv och dess inverkan kommer bara att öka, tills vi snart inte längre kan dra en tydlig gräns mellan människa och maskin.

Så, välkommen till framtiden, en framtid där vi inte pratar digitalisering utan vad det betyder att vara människa.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.