Jag vet inte hur glad du brukar bli när Nobelpriset i ekonomi tillkännages men i år blev jag glad. Inte för att jag känner forskarna som fick det – för det gör jag inte – utan för att jag känner för ämnet de forskat om: kontraktsteori. Ett kontrakt är visserligen ”bara” ett papper men det är så mycket mer än det. Det skriftliga kontraktet är grunden för ett kortare eller längre samarbete mellan två parter. ”Om ni gör så där, så gör vi så här”, står det i kontraktet. Det är själva det ömsesidiga görandet som blir det intressanta.

Ibland blir det inte som man har tänkt sig i samarbetet. Det behöver inte bero på att en part är dum eller lat. Nobelpristagarnas forskning visar att det mycket väl kan bero på att kontraktet är dåligt. Parterna beter sig inte som de hade tänkt sig utan som kontraktet styr dem att göra.

Jag är säkert inte den enda som har fått ett mejl från supporten om att mitt ärende är avslutat så fort jag har gett dem mitt användar-id men innan jag har hunnit berätta vad som är fel. Vansinnigt förstås men pristagarnas forskning om incitament hjälper oss att förstå problemet. När man har satt upp kontraktet har man tänkt att man måste mäta att det fungerar, att problem blir lösta snabbt. Så man mäter hur snabbt det går att lösa problemen och belönar de ansvariga för hur fort de stänger ärendena. Snart nog stängs ärendena i takt med att de kommer in.

Kalla det ”lagen om oförutsedda konsekvenser” eller ”kobraeffekten”. Nobelpristagarna har något som verkar fungera mot alltför snäva incitamentsmodeller: ägarskap. Det är skillnad mellan att vara löntagare och att verkligen äga en del i det värde man skapar. På CGI är vi stolta över att alla medarbetare har möjlighet att lägga en del av sin lön på att köpa aktier i företaget - och att över 70 procent av medarbetarna i Sverige väljer att göra detta. För att visa hur viktigt det är matchar CGI investeringen med samma summa.

Vi har vetat länge att delägarskap är en viktig del av ett bra företag. Nobelpriset visar att det inte bara funkar i praktiken utan i teorin också.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.