Omvandlingen av fintech-marknaden går rasande snabbt. I centrum står Bankgirot, där 60 miljarder kronor per dag åker genom systemen. Vd:n Jeanette Jäger berättar hur företaget ska klara de ökade kundkraven och den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Jeanette Jäger, VD på Bankgirot
Jeanette Jäger

Det gäller att ha timing i karriären. När Jeanette Jäger skulle skriva c-uppsats i företagsekonomi 1994 fördjupade hon sig i det växande fenomenet internet.Det här var på den tiden då Carl Bildt och Bill Clinton skickade det första emailet stats- och regeringschefer emellan och Aftonbladet som första svenska dagstidning lade ut en hemsida. Uppsatsen svällde till en bok med den tidstypiska titeln: ”Allt du skulle vilja veta om marknadsföring på internet men inte vågat fråga om”.

"Vi hade en god idé om att internet kommer att förändra marknaden på många sätt. Det var svårt att ana hur mycket eller hur snabbt. Men vi tyckte att det gick långsamt", säger Jeanette Jäger när vi ses på Bankgirots huvudkontor i Liljeholmen, i Stockholm, där hon är vd sedan hösten 2017.

Boken blev en bra skjuts i karriären. Kort efter satt hon som konsult med internetpionjären Lars Albinsson och hjälpte SEB att bygga den första internetbanken i Sverige – och i världen.

"Det fanns ingen motsvarighet någon annanstans så vi fick tänka helt nytt. Det vi gjorde var att enbart inrikta oss på kundnyttan. Vi struntade i bankens egen organisationsstruktur och fokuserade på vad kunderna vill ha för information och vad de ville göra på sajten", säger Jeanette Jäger.

Det låter ganska självklart 2018, men var kanske ett svårsmält recept för många traditionella bankmedarbetare på denna tid. Men sajten utvecklades snabbt och lanserades 1996.

"SEB var först ut, sedan kom de andra nordiska bankerna kort efter. Fintech var den första branschen att skapa reell kundnytta genom internet", konstaterar Jeanette Jäger.

Kundnytta och fintech är fortfarande i fokus för Jeanette Jäger. Men idag i ännu större skala. Som vd för Bankgirot ansvarar hon för en verksamhet där 5,5 miljoner transaktioner per dygn flödar mellan avsändare och mottagare – dagligen åker runt 60 miljarder kronor genom Bankgirots system. Det betyder att det inte finns utrymme för misstag eller avbrott. Bankgirot är en av de centrala delarna i den svenska finansiella infrastrukturen – oftast osynlig för gemene man men alldeles nödvändig för att det dagliga betalningsväsendet ska fungera.

"Vi är navet i det svenska betalväsendet kan man säga. Och vi är också de enda i Sverige som har tillstånd för clearing av massbetalningar mellan banker. Vi granskas och följs upp av Riksbanken och Finansinspektionen", förklarar Jeanette Jäger.

Ibland beskriver sig Bankgirot som den första fintech-aktören på marknaden. Redan 1959 drog de igång sin verksamhet och 1965 installerades de första stordatorerna. Därefter kom autogirot på tidigt 70-tal, OCR-numret och elektroniska identifieringar i början av 2000-talet.

Och 2012 sjösattes systemet BiR (Betalningar i realtid) som är en förutsättning för bland annat Swish, vilket förenklat livet för många svenskar. Men även om Bankgirot är ensamma på clearingmarknaden i Sverige när det gäller massbetalningar, kan de knappast slå sig till ro. Utvecklingshastigheten är högre än någonsin. Det är en mängd samverkande faktorer som sätter press på marknaden: ökade kundkrav på smarta och mobila tjänster (de unga målgrupperna går hellre till tandläkaren än till banken), tuffare regleringar och krav från myndigheter samt större konkurrens från uppstickare som vill ha del av värdekedjan. Samtidigt kommer nya teknologier och lösningar på bred front, till exempel inom AI och blockchain.

"Ja, det är en snabb utveckling. Ofta sätter man banker och fintech i en motsatsställning. Men så behöver det inte vara. Jag tror att bankerna många gånger kan samarbeta med nya aktörer för att skapa gemensamma lösningar. Det är inte svart eller vitt. Vi vill samverka och förenkla för kunderna".

Det stora uppsvinget för realtidsbetalningar har nog glatt många privatkunder, som på ett smidigare sätt kan sköta sina vardagsbestyr.

"Realtidsbetalningarna utgör fortfarande en liten andel av den totala kakan, men de ökar snabbt. Det kommer att bli ett naturligt val. Kunderna blir alltmer vana att fixa betalningen direkt, varför ska de behöva vänta", säger Jeanette Jäger.

Under 2017 genomfördes 270 miljoner betalningar via Swish, och det lär inte minska framöver när nya affärsmodeller gör sitt intåg på marknaden.

"Utmaningen för oss är att kunna hantera allt fler transaktioner till en minskad kostnad utan att tappa i kvalitet och säkerhet. Här tror jag att AI-lösningar kan vara användbara för att identifiera mönster och stoppa bedrägerier. Vi satsar mycket på teknologi och IT-säkerhet nu", säger Jeanette Jäger.

Det är dubbla utmaningar för Bankgirot nu. Å ena sidan gäller det att hålla systemet med sina miljontals transaktioner rullande dygnet runt året runt – och samtidigt förbereda sig för framtida lösningar och utmaningar. En ytterligare aspekt är att infrastrukturen på den nordiska betalmarknaden eventuellt slås samman i framtiden, vilket bankerna nu utreder. Men än så länge är inget klart.

"Vi har strategier för nästa generations betalstruktur både i ett svenskt och ett nordiskt perspektiv. Vi bedriver en transformation samtidigt som vi lever lite i ovisshet. Vi agerar på det vi kan agera på."

Jeanette Jäger ser beslutsam ut och verkar inte oroa sig i onödan. Hon tycks ha ett grundmurat självförtroende, kanske grundlagt i barndomen där föräldrarna var tydliga med att säga att hon kan bli precis vad hon vill, utan gränser. Redan som knapp 20-åring fick hon sitt första chefsjobb och efter SEB-sejouren har hon haft en mängd chefs- och utvecklingsuppdrag inom snabbrörliga tillväxtbranscher som IT och telekom.

"Jag vill uppnå mina mål och göra skillnad på både bransch- och samhällsnivå. Gärna något som är svårt och som inte gjorts förr".

Även på det privata planet gäller det att göra nya saker. Nu har den 21-åriga dottern precis flyttat hemifrån och i garaget står en ny Ducati.

"Jag har precis tagit motorcykelkörkort. Det är också en utmaning", säger hon med ett skratt.

 

TEXT: JOHAN WICKSTRÖM FOTO: JENNIFER GLANS