För de som tidigt bestämde sig för att hoppa på första vågen av hybrida eller helt eldrivna bilar så blev utmaningarna med att ladda bilarna snart tydliga. Att hitta stolpar blev första utmaningen följt av frågan om uttagstyp och laddstyrka. Ganska snart fanns det stolpar från flera olika leverantörer och alla krävde egna abonnemang och appar, ”nyckel-fobbar” och annat.

”Om man kommer till ett garage där laddstolparna levereras av någon som man inte tidigare laddat från blir det till att plocka fram betalkortet och sätta sig och registrera siffror och uppgifter ännu en gång. Det är stökigt för mig som kund och något som borde kunna lösas långt enklare”, säger Staffan Spehling, Director Consulting Delivery på CGI.

Den idealiska lösningen på detta laddningskaos skulle enligt Staffan vara att förarna inte behövde bry sig om vilken bil som kopplas till vilken stolpe eller vem som levererar strömmen. Det är också brådskande då omställningen från fossil transport till eldrift sker snabbt och den tunga industrin med frakt och transport behöver ett effektivt och säkert system företagen kan lita på i vardagen.

”Bakom detta på ytan rätt triviala problem döljer sig komplicerade strukturella utmaningar. För att kunna skapa en smidig och effektiv lösning krävs avancerad teknologi, säkerhet och digital identifiering under ISO standarden 15118. Och allt detta börjar och slutar med att fordon och stolpar måste kunna identifiera varandra för att säkerställa transaktionernas autencitet”.

CGI har sedan tidigare levererat certifikatslösningar som gör att varje fordon får en unik nyckel som identifierar fordonet i kommunikationen. På det byggs nu det som kallas Plug&Charge – en struktur som kommer att göra att föraren kan känna sig trygg med att använda vilken laddstation som helst och lita på att infrastrukturen laddar bilen effektivt och att faktureringen hanteras korrekt.  

Så hur fungerar Plug&Charge?

Med Plug&Charge parkerar föraren sitt fordon vid en offentlig eller kommersiell laddstation och ansluter strömsladden. Batteriet börjar då direkt laddas. När fordonet är fulladdat så kopplar man bort strömsladden och fortsätter köra. Det är allt.

”Plug&Charge ser till så laddningsinfrastrukturen kommunicerar med fordonet, så transaktionen sker automatiskt mellan fordonet, laddstationen och elbolaget som levererar strömmen; allt detta utan någon form av manuell start med RFID, kreditkort eller mobilapplikation”.

Tekniken kommer att innebära en markant förändring i sättet vi laddar våra transportmedel längs med vägarna, både bilar och tyngre fordon, men också andra maskiner. Med hjälp av CGIs säkra certifikatsteknik finns det enligt Staffan Spehling förutsättningen för att bygga dessa användarvänliga, effektiva och säkra lösningar.


Faktaruta

CGIs expertis inom digitala certifikat gör att vi kan där vi kan utveckla och förbättra produkter och tjänster, tillsammans med partners och kunder. Utöver Teslas egna, proprietära lösning saknas idag en gemensam plattform för laddning av fordon och maskiner. Målet för CGI är att hjälpa våra partners utveckla lösningar som som utnyttjar denna teknik så att alla fordonstillverkare, ägare av infrastruktur och laddstolpar samt elproducenter så att alla användare kan utnyttja Plug&Charge till dess fulla potential.