Idag har många verksamheter stort fokus på att digitalisera sina försörjningskedjor, med hjälp av tekniker som IoT (Internet of Things), Augmented Reality och så kallade digitala tvillingar. Som ett led i att möta dessa behov för tillverkningsindustrin har CGI öppnat ett nytt globalt innovationscenter i Toulouse, Frankrike, dedikerat till tillverkande industrin.

Sedan december 2021 bjuder CGI in kunder till centret. Under besöken ges kunderna möjlighet att experimentera med innovativa och lättimplementerbara lösningar och lära sig hur de med lösningarnas hjälp kan uppnå sina affärsmål.

Skräddarsydda möten och workshops

För att få veta mer om vad kunder kan förvänta sig under ett besök i Toulouse har vi pratat med Samy Youbi, som förestår centret i Toulouse. 

- Vårt upplägg är ganska enkelt: på morgonen får besökarna en rundtur i vårt innovationscenter, kunder får ta del av teknik och lösningar på plats. På eftermiddagen anordnar vi två eller tre workshops, inom ämnen som är relevanta för deras verksamhet. Det ger en unik helhetsupplevelse, där kunder får diskutera sina affärsutmaningar med våra experter och även fundera och skissa på tänkbara lösningar, säger Samy Youbi. 

CGI har tillsammans med Toulouse universitet etablerat ett helt ekosystem kring teknikutveckling för tillverkningsindustrin, och utbudet som erbjuds besökare är således enormt. Men för att förenkla kundernas reseupplägg ges besökare en broschyr innan besöket. Där kan de välja mellan sju olika ämnen som just deras resa bör kretsa kring. 

Kundens behov i fokus 

Under besöken får kunderna också chans att efter hand formulera sina specifika affärsbehov, för att de, tillsammans med CGI:s experter, ska kunna välja ut vilken teknik och vilka lösningar som bäst passar deras behov. 

- Genom att umgås en hel dag tillsammans får vi chans att lära känna kunden. Samtidigt får kunden chans att lyfta blicken lite. Det kan i sig utgöra en konstruktiv hjälp för dem att lämna kontoret, där de ständigt påminns om företagets utmaningar, men lösningarna inte alltid är tillgängliga, säger Samy Youbi. 
 
Förutom att besöken på förhand planeras utifrån kundens behov, så utformas de även på plats, utefter kundens frågor och funderingar som uppstår under besöket. Det är dock inte alltid kunderna vet vilka problem de egentligen har. Samy Youbi förklarar att även detta faktum är en av de stora fördelarna med besöken: 

-Det är ganska vanlig att kunder först under besöket inser vilka problem de egentligen har. De inser att processer som de har är ”sega och problematiska”, men som med rätt teknik istället kan bli smidiga och pålitliga. Teknik som de tidigare inte visste fanns. 

Dialogen fortsätter – och löser nya utmaningar 

Efter att man under besöken gemensamt har kommit fram till vilka tekniker och plattformar som bäst hjälper kunden med affärsmålen är det vanligt att dialogen fortsätter och där samarbetet kontinuerligt utvecklas vidare. I de utvärderingar som CGI genomför med de deltagande kunderna framkommer att satsningen har varit mycket uppskattad. 

 - Det är hittills framför allt stora tillverkningsföretag som besökt oss, och responsen har varit fantastisk. Besökarna lyfter framför allt fram tydligheten i upplägget, och det faktum att vi lyckats skapa en upplevelse som både är människo- och teknikfokuserad. Många har omedelbart bett om att ta vårt samarbete till nästa nivå. Så jag måste säga att upplägget har varit en succé, avslutar Samy Youbi. 

Är du mer intresserad av hur vi kan hjälpa dig inom tillverkande industri? Kontakta oss eller läs mer.