För många verksamheter har den snabba omställningen till mer digitalt arbete och digitala affärsmodeller påskyndats av pandemin. De allra flesta verksamheterna har faktiskt också lyckats kapitalisera på den ökade digitaliseringen. När vi under förra året genomförde vår stora undersökning Voice of our Clients, framkom dock att tillverkningsindustrin inte varit lika lyckosam med att skapa resultat av sin digitalisering.[1] Globalt sett är det bara 15 procent av de tillfrågade beslutsfattarna som uppger att deras digitaliseringsinitiativ givit konkret avkastning.

54 procent av de tillfrågade cheferna uppger också att de känner av ett starkt tryck från kunder att öka sin digitalisering i allt högre grad. Det är en avsevärd ökning från 2020, då bara 40 procent av cheferna uppgav att kunderna efterfrågade en mer digital upplevelse. Samtidigt uppger cheferna att budgetrestriktioner och interna processer utgör de största hindren för att uppnå sina affärsmål och att dessa problem ökat under pandemin. För dig som ekonomichef eller CFO finns det flera smarta vägar till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar, så att du kan bidra till att frigöra kapital för ökad innovation. 

Effektiva utfall på digitala investeringar 

Genom att använda IoT-lösningar och data från produktions- och tillverkningsflödet är det möjligt att identifiera och åtgärda delar i processen som håller tillbaka produktiviteten. Det blir också enklare att övervaka tillverkningsanläggningar så att driftsstopp minimeras, samtidigt som förebyggande underhåll kan effektiviseras. Detta är åtgärder som var och en kan bidra till stora besparingar. 

En mer digital tillverkningsprocess kan också innebära att kvaliteten på produkterna blir stabilare och mer förutsägbar. Vi har bland annat gjort precis detta för svenska Uddeholm (läs mer om det här). Vi utvecklade en kraftfull maskininlärningsmodell som med över 70 procents noggrannhet kunde förutsäga var och när sprickor i den slutliga stålprodukten skulle uppstå. Det innebar mycket stora besparingar i processen samt att den andel skadat stål som måste smältas och föras tillbaka i produktionsprocessen kunde minimeras. 

Med en mer uppkopplad och digital tillverkningsprocess är det också möjligt att bli mer datadriven. Det i sig gör att hela försörjningskedjan kan effektiviseras, bli mer förutsägbar, samt att avbrott eller problem kan förebyggas eller hanteras på ett effektivare sätt. 

Frigör medel för innovation 

En mer digital och uppkopplad tillverkningsprocess kan också leda till att kapital frigörs, som istället kan användas till vidare innovation.

Innovation kan vara nog så svårt, men det behöver faktiskt inte vara dyrt. Genom att frigöra kapital som kan användas för innovation, är det möjligt att börja testa, skapa prototyper och utvärdera – i liten skala. Det ger värdefulla insikter och vägledning om hur ni kan gå vidare. I en datadriven verksamhet blir det också lättare att se vilka delar i processer som behöver innovation eller hitta de kundinteraktioner som behöver förnyas. Genom att välja ett område där innovationen ska bidra, blir det enklare att snabbt uppnå resultat och inte heller göra innovationsprojekten för stora.

För att bättre förstå vad den digitala fabriken, Industry 5.0 och hur mer innovation kan skapas just för er verksamhet, ta gärna del av mer information 
 


Källa: [1] https://www.cgi.com/en/manufacturing/voice-of-our-clients