Markus Jensen är till vardags utvecklare på CGI men är på sin fritid engagerad i Hemvärnet. Vi tar oss via Teams till Markus hemstad Linköping för att höra mer om vad det egentligen handlar om.

Hej Markus, vi har hört att du engagerar dig i Hemvärnet. Berätta.

”Det stämmer. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2019 kände jag att jag ville göra något på riktigt och inte bara läsa tidningsrubriker, och det var då jag gick med. För mig handlar det egentligen mer om att göra samhällsnytta än om att hantera vapen – mer om att gräva diken och rädda människor som gått vilse i skogen än att försvara oss mot en möjlig landinvasion.”

Vad krävs för att gå med i Hemvärnet?

”Först måste man ha gjort lumpen, alternativt gå en grundutbildning för frivilliga på cirka tolv dagar, något jag gjorde när jag var mellan uppdrag på CGI under våren 2019. Sedan väljer man vilken befattning man vill ha – det kan vara allt från fordonsförare, hundförare, kock, sjukvårdare eller annat, och så går man en två veckors specialistutbildning för att lära sig yrket. Eftersom jag gärna lagar mat och ofta gör det till många valde jag att utbilda mig till fältkock. ”

Hur var utbildningen?

”Bra! Den första veckan gick åt till att lära sig all utrustning, för man är ju inte i ett vanligt kök - det funkar annorlunda när man ska laga mat ute i skogen. Den andra veckan lärde vi oss om själva matlagningen.”

Vad är speciellt med att laga mat i fält?  

”Det är väl skalan. Det kan handla om att laga upp till 150 måltider åt gången. Man använder också lågtrycksånga i matlagningen. Det gör att allt går fortare men det blir också lite extra blött, så det är ganska stor skillnad på att laga mycket mat i fält jämfört med hemma på spisen.”

Vad är typisk fältmat?

”Potatismos och korv. Pasta och ris är också vanliga råvaror eftersom de är lätta att förvara, men själv tycker jag att de kan bli lite tråkiga eftersom maten oftast ska transporteras innan den konsumeras så jag lagar hellre mat med potatis som kolhydratkälla, gärna med någon gryta till.”

Hur mycket tid lägger du på Hemvärnet?

”Vi har något som heter avtalsdygn. Mitt avtal har åtta dygn som jag viker åt Hemvärnet. Men det finns också många andra tillfällen att engagera sig. Någon helg i månaden finns exempelvis möjlighet att gå kurser i sjukvård, vattenhantering eller annat.”

Hur fungerar det att kombinera ditt engagemang i Hemvärnet med ditt jobb på CGI?

”Det funkar smidigt. Övningarna brukar ligga från torsdag till söndag så det handlar om fyra arbetsdagar per år som går bort. Jag lägger in en frånvaroförfrågan för ”military leave” i systemet som min chef godkänner. Hemvärnet betalar det mesta och CGI toppar så det blir ingen jättestor skillnad på lönen man får ut till slut.”

Vad gör du på CGI?

”Jag är utvecklare och just nu jobbar jag i ett agilt team med att skriva kod till ett materialflödesprogram för en av våra försvarsrelaterade kunder.”

Hur började du här?

”Jag läste datateknik på universitetet och gjorde mitt exjobb på CGI eftersom jag ville göra det inom näringslivet. Så fick jag en fast anställning på CGI och har jobbat här sedan 2019.”

Hur trivs du?

”Toppenbra. CGI är ett väldigt trevligt företag. Även om vi är över 78 000 anställda tycker jag att det finns en familjekänsla i företaget vilket känns fint.”


Om Hemvärnet:

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.