Möt Monika Lundberg Senior Vice President CGI som tar över mentorskapet för Årets IT-kvinna 2019, Carolin Solskär. Här berättar hon mer om sig själv, vad hon tycker är det bästa med CGI och sina förväntningar på mentorskapet. 

Monika Lundberg, Senior Vice President CGI och mentor till Årets IT-kvinna 2019
Monika Lundberg

Jag leder idag två affärsenheter inom CGI Skandinavien. Allt mitt arbete fokuseras runt våra tre intressenter: kunder, medarbetare och ägare. Vi inom CGI hjälper våra kunder att lyckas genom att leverera högkvalitativa tjänster som motsvarar kundernas behov så väl idag som i framtiden, säger Monika.

Den viktigaste framgångsfaktorn för att kunna göra detta är att ha de bästa medarbetarna i branschen som älskar sitt jobb och brinner för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. En viktig del i mitt jobb är att skapa förutsättningarna för alla mina kollegor och medarbetare, så att de får möjlighet att göra det de brinner för och på så sätt bidrar till såväl CGI:s som våra kunders utveckling och framgång.

Viktigast i min roll är att sätta, kommunicera och förankra strategin som visar vart vi är på väg. Tillsammans med mitt team definierar vi resan mot det målet, så att alla känner sig delaktiga och vet hur vi ska ta oss dit, säger Monika.

Vad är det bästa med CGI, enligt dig? 

Det bästa med CGI är onekligen alla fantastiska kollegor som tillsammans alltid gör sitt bästa för att hjälpa och stötta varandra, så att vi tillsammans kan bära ut det bästa som CGI kan erbjuda till våra kunder. 

I en värld där de flesta företag och dess tjänster blir allt mer lika varandra sticker CGI ut med sin modell som sattes för över 40 år sedan. Modellen bygger på en stabil grund av ramverk och processer, som skapar de allra bästa förutsättningarna för ett gränsöverskridande samarbete. Detta i kombination med en kultur som bygger på att vi alla är ansvariga för att bidra till företagets utveckling och för att tillsammans hjälpa våra kunder att lyckas genom att vara nyfikna, modiga, framåtriktade och omtänksamma mot så väl kollegor som kunder.

Numera kan det mesta kopieras, men det finns egentligen bara en sak som inte kan kopieras – ett företags kultur och den kraft den ger en organisation där alla jobbar tillsammans mot gemensamma målbilder och strategier.

Vi har dessutom en väldigt platt organisation med tydliga ansvar och roller där alla är involverade och engagerade i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Tillsammans skapar vi en kultur där allt är möjligt, där vi sätter laget före jaget och finner styrkan i teamet och kraften av att tillsammans bära ut det allra bästa av CGI. 

Vad förväntar du dig uppnå med mentorskapet med Carolin?

Då mål och syfte med ett mentorskap alltid är kopplat till adeptens behov är min största förväntan och förhoppning att jag med mitt mentorskap kan hjälpa Carolin att nå dit hon vill på sin resa mot framtiden. Carolin är en grymt cool tjej som har hela världen framför sina fötter, så jag ser inga gränser där!

Vad jag personligen ser fram emot i mentorskapet är att under en period få följa, utmana och coacha en annan människa på en resa, fylld med reflektioner och lärdomar. Jag ser fram emot att lära mig massor av nya spännande saker, som jag alldeles säkert kommer ha stor nytta av, såväl på det personliga som på det professionella planet, säger Monika.


Carolin Solskär, Årets IT-kvinna 2019

Carolin Solskär med blommor och diplom när hon vinner Årets IT-kvinna
Carolin Solskär

"Jag är enormt glad över att ha Monika som mentor. Jag känner igen mig mycket i henne vilket gör att jag känner mig trygg i att hon kan förstå mina utmaningar och stötta mig på bästa vis i min karriär. Monika har själv gjort en inspirerande karriärresa och jag ser fram emot många givande och roliga samtal", säger Carolin Solskär, vinnare av Årets IT-kvinna 2019.