Fanny Carlsson blev för ett år sedan vinnare av ett mentorskap med Susann Edvardsson, Director Consulting Services på CGI. Nu har året gått och vi är nyfikna på att höra om hennes erfarenheter. Vi träffas på hennes kontor - trevligt i dessa covidtider - beläget i ett av de nya småhippa områdena som växer fram i Stockholm.

Fanny är service designer, ett av de här nya yrkena som vuxit fram de senaste åren. Vad man nu gör som service designer? Och hur man ens kommer på att bli det? För Fanny verkar det ha kommit helt naturligt. Hon gillade matte men även det estetiska så hon läste till industridesigner på Gotland. Men även om hon var väldigt bra på avancerad 3D-modellering gnagde en fråga i bakhuvudet: Är det verkligen en ny pryl som är lösningen på våra utmaningar?

När hon tog sin master på Konstfack kom hon mer naturligt in på tjänstedesign, eller service design som det också heter. Nu jobbar Fanny på innovationsbyrån Above, i gränslandet mellan det digitala och det fysiska.

”Industridesign som bransch ändras allt mer till att handla om ett holistiskt tänkande. Design går mer till att vara en process snarare än en slutstation”, säger hon.

Att designa rena tjänster, tjänster med inbyggda produkter, eller produkter med inbyggda tjänster, utifrån ett kund- och hållbarhetsperspektiv och se till att organisationens stödfunktioner utgår från de perspektiven, är vad tjänstedesign egentligen handlar om. Det är en roll som är sammanhållande, som har helhetsperspektivet.

Sedan ett år tillbaka har Fanny axlat sin första chefsroll, som cx/ux-manager (för dig som inte vågar fråga: cx är customer experience, ux är user experience). Nu leder hon en grupp på sex personer. Chefsutnämningen sammanföll egentligen med att Fanny vann mentorskapsprogrammet med CGI.

Har du haft nytta av programmet i din roll som ledare?

”Absolut. Susann är en mycket bra mentor. Vi har haft många och givande samtal, både digitalt och på promenader och vi kommer att fortsätta hålla kontakt även fast mentorskapet formellt är slut. Susann är en person som ställer många frågor i sitt coachande som fått mig att reflektera en hel del. Jag har också haft möjlighet att diskutera och bolla olika situationer med henne.”

Har du något konkret exempel?

”Jag minns speciellt en promenad i höstas när vi pratade om chefsrollen. Då sa hon att ”du måste hitta din stil och din personlighet som chef, annars kommer din energi vara dränerad på nolltid. Det kommer inte att funka för dig och inte heller för dem som du är chef för, så hitta din stil, vad som driver dig, vad som ger dig energi och hur du vill vara.” Det minns jag så väl, för det gav mig en insikt också om vikten av att sätta gränser för sig själv. Jag har lätt för att gå in i vad andra behöver, och då behöver jag sätta gränser för när jag ska gå in och stötta och när någon annan kan göra det istället.”

En annan viktig insikt som Fanny fick var att man inte kan förutsätta vad andra behöver, utan att man måste fråga dem. Här kommer även hennes verktyg som tjänstedesigner till användning.

”Nu säger jag till medlemmarna i mitt team: ”Ge mig input på hur jag kan bli bättre så att jag kan göra din roll bättre.” Det är ju det jag är här för.”

Fanny har alltmer insett att ledarskap handlar om att ställa frågor för att kunna stötta andra, oavsett om det gäller en organisation, ett team eller en individ. Det handlar inte om att säga hur det är och peka med hela handen, utan om att tillhandahålla verktyg så att de kan bli de bästa versionerna av sig själva.

Jag kanske frågar fel person nu, men vet du om Susann har fått något utbyte av dig som adept?

”Jo, det sa hon faktiskt redan tidigt – att hon får perspektiv på sin chefsroll genom att ha adepter. Hon vill gärna ge personer med lovande egenskaper fritt spelrum att utvecklas, oberoende av tidigare erfarenheter. Det är verkligen så refreshing att se personen bakom, det är grymt! Fler organisationer borde tänka så”, säger Fanny.

Hur ser du dig i framtiden?

”Jag är intresserad av helikopterperspektivet och har tänkt mycket på hur jag kan maximera effekten av det jag kan. Mitt exjobb handlade om hur man kan bygga in finansiell, social och miljömässig hållbarhet i verksamheters affärsmodeller och jag ser ju att där man lägger pengarna, där växer det. Därför skulle jag gärna jobba med att visa hur man kan använda design för att förbättra investeringar och bygga sjysta bolag – vare sig det handlar om att bygga från scratch eller att vidareutveckla större företag. Jag tänker mycket på det, men exakt vad titeln på min roll där skulle vara, det vet jag inte.”


Susann, avslutningsvis: Vad tar du med dig från året med Fanny? 

”Jag har varit mentor i några år nu och det berikar mig otroligt mycket att sätta mig in i andras perspektiv och genom det även själv utvecklas som ledare. Genom att lära känna Fanny och sätta mig in hennes situation har jag blivit påmind om mitt eget ledarskap och bland annat reflekterat över svårigheterna med att leda på distans." 

"Fanny och jag har haft många djupa och kreativa samtal under året och Fannys energi och målmedvetenhet har ju lett till en alldeles fantastisk utveckling för henne. Fanny har under året blivit befordrad till chef vilket jag tror ännu mer skapade ett behov av att ha en mentor utanför sin egen organisation. Mentorskapet har inneburit ett konstruktivt utbyte av idéer och vi har bollat de möjligheter som öppnats under detta märkliga år som gått, pandemin har ju minst sagt varit en utmaning för oss alla."

"Det har varit och är inspirerande att följa med och stödja Fanny på resan framåt och jag hoppas att vi kan fortsätta att ha kontakt, Fanny är en person som ser holistiskt på sin egen och andras kompetens för att skapa mervärde på flera plan, givet att Fanny dessutom har hjärtat på rätta stället så är jag övertygad om att vi framöver kommer att hitta Fanny i olika sammanhang som ännu inte finns på kartan. Jag känner mig stolt över Fanny och vad hon har åstadkommit på kort tid och det har varit minst lika utvecklande för mig i mitt ledarskap.”

CGI:s Susann är mentor till Fanny, foto när de sitter och pratar på Fannys kontor i Stockholm
Susann Edvardsson och Fanny Carlsson