Maria Ek arbetar som konsultchef inom affärssystemet M3 samtidigt som hon är ledare för våra unga talanger. I denna intervju berättar hon hur det är att arbeta som M3-konsult på CGI och vilka utvecklingsmöjligheter vi erbjuder. De befinner sig nu på en tillväxtresa och söker nya medarbetare som vill bli en del av deras starka grupp med en enorm kunskapsbas och högt uppsatta mål.

Berätta om din roll och vad den innebär.

Jag är konsultchef inom avdelningen Manufacturing där vi arbetar med affärssystemet M3, M3-relaterade produkter och P2P-system. Jag ansvarar även för en del av våra supply-chain konsulter och våra unga talanger. I rollen som ledare vill jag vara den som går bredvid medarbetarna och inte framför. Det kräver att jag har de stora ramarna för avdelningen och CGI i bakhuvudet där jag pushar mina medarbetare till det som de själva vill uppnå, som individer och grupp.

Varför ska man arbeta som M3 -konsult på just CGI?

Kompetens inom M3 har funnits länge på CGI och enheten har nu utvecklats till en stark grupp med höga mål. Med ambitionen att bli Infors största partner kommer också möjligheter för både enheten och individerna i den. Vi har både en långvarig, stabil kundkrets och en tillströmning av nya kunder. Med dessa har vi byggt upp ett starkt förtroende baserat på vår kompetens vilket ger oss stora möjligheter att utvecklas i takt med våra kunders behov och ta stegen in i framtiden. Vi har en enorm kunskapsbas inom vårt team som är mitt i en strukturerad och målinriktad tillväxtresa.

Vad söker ni för typ av medarbetare?

Vi söker framför allt personer med rätt attityd. Du bör ha ett systemintresse, i vårt fall M3, i kombination med en lust att arbeta nära både kunder och kollegor. Vi söker starka individer men tänker också hela tiden på att stärka vår grupp och hur vi alla passar ihop med varandra, personlighets- och kompetensmässigt.

Vad har du för utvecklingsmöjligheter om du arbetar på CGI?

Du har stor frihet att forma och styra din utveckling själv efter egna ambitioner och i eget tempo, så länge det också utvecklar det team du tillhör och de större mål som är satta för enheten och CGI. Vi har plattformarna och processerna klara för allt det där dagliga som bara måste göras, vilket ger oss tid och möjlighet att fokusera på det roliga, det vill säga det som utvecklar oss själva och våra kunder.

Vad är det bästa med att arbeta på CGI?

Vi är ett stort företag, men litet när det passar att vara litet. Vi har välarbetade processer men vi tillåts också att vara innovativa, framåtblickande och fria i våra mål. Du kan förverkliga mycket för både dig själv, gruppen och våra kunder. Slutligen har vi riktigt roligt på jobbet samtidigt som det vilar en professionalitet och en målinriktning över allt vi gör.

Vill du läsa mer hur det är att göra karriär på CGI kan du göra det här.  

Infor M3

Microsoft Dynamics

SAP