Möt Eric Engerby Jönsson, Business Consultant på CGI i Malmö. Eric är en del av traineeprogrammet CGI Selected och går nu tredje och sista året på programmet. Hans främsta fokus kommer fortsatt vara att hjälpa kunder med sina utmaningar inom försörjningskedjor samtidigt som han kommer engagera sig i CGI Selected som bland annat gästföreläsare.

Vad gör du på CGI?

– Just nu arbetar jag med en förstudie som undersöker behov av framtida verksamhetsprocesser och systemstöd för upprättandet av ett centrallager som bland annat kommer stärka Sveriges krisberedskap. Jag jobbar mycket med affärsmodellering, ta fram finansiella beslutsunderlag och identifiera verksamhets- och IT-krav. Förutom mina konsultuppdrag arbetar jag också med affärsutveckling samt mitt konsultfördjupningsprojekt, vilka är två av traineeprogrammets viktigaste komponenter under år 3, säger Eric.

Vad innebär konsultfördjupningsprojektet?

– Konsultfördjupningsprojektet kan liknas med ett examensarbete på universitetet, där man som trainee får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom ett valfritt område, vanligtvis inom områdena ledarskap, affärsutveckling eller specifika kunskapsområden. Tidigare traineer har haft möjlighet att genomföra en rad olika projekt, exempelvis att ta fram strategiska marknadsföringskampanjer eller att certifiera sig inom ett visst kunskapsområde eller metodik.

Vad var ditt konsultfördjupningsprojekt?

– Under 6 månader arbetade jag tillsammans med en kundansvarig här på CGI för att etablera en ny operativmodell med uppdaterade nyckeltal och processer för att strukturera och effektivisera styrningen av ett av CGIs kundkonton. Jag har länge haft ett intresse av ledarskap, affärsutveckling och att upprätta hållbara arbetsprocesser och i samband med detta projekt fick jag utveckla dessa kompetenser genom praktisk erfarenhet i samarbete med en erfaren kollega. Detta arbete ledde även till att vi kunde identifiera och kvalificera nya affärsmöjligheter tillsammans med kunden.

Vilka lärdomar har ditt projekt skapat för dig?

– Utöver att få leda och driva arbetet skapade projektet stor inblick i CGIs säljprocesser och globala erbjudanden, vilka utmaningar kunden står inför i ett tufft ekonomiskt klimat och vikten av att kunna agera snabbt. Att få arbeta med en senior kollega med bred erfarenhet har också varit extremt värdefullt för att maximera kompetensutvecklingen.

Vad händer efter sommaren när du går ut Selected-programmet?

– Efter sommaren kommer jag att ansluta till ett nytt team och arbeta under en ny ledare på CGI. Jag ser fram emot att ansluta till Business Advisory-teamet och bättre lära känna mina nya kollegor. Mitt främsta fokus kommer att vara att fortsatt hjälpa våra kunder och att specialisera mig ytterligare inom optimering av försörjningskedjor. Samtidigt kommer jag att lobba för att fortsatt få engagera mig inom CGI Selected och delta som gästföreläsare i några av programmets viktigaste kurser.

Vad gör du när du inte jobbar?

Så här års harvar jag mest runt i ruffen på golfbanan eller kollar golfvideos på Youtube.