På CGI arbetar vi aktivt med mångfald och att skapa en inkluderande kultur. Vi vill att alla våra medarbetare oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning ska känna delaktighet och få samma utvecklingsmöjligheter. Att öka andelen kvinnor i IT/branschen och hos oss på CGI, är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

I samband med internationella kvinnodagen vill vi lyfta fram kvinnliga förebilder som jobbar hos oss på CGI. Vi har pratat med Ellen Widmark för att lära känna henne och få hennes syn på hur vi kan öka intresset för IT bland kvinnor.

Beskriv din roll och den resa du gjort på CGI sedan du började

I snart två år har jag arbetat som Director Consulting Delivery (konsultchef) på CGI uppe i Östersund, på vårt Center of Excellence. Rollen är bred och innefattar både ansvar för medarbetare och affärsfokus.

Vi tillhandahåller agila team och levererar systemutveckling till andra enheter på CGI. En del av min roll är att ansvara för våra interna avtal och bemanna projekten, både i uppstartsfas men också i förvaltningsåtaganden. Utöver detta ansvarar jag övergripande för vår rekrytering. Det är ett spännande sätt att komma nära det lokala näringslivet och delta i aktiviteter för att växa vår region, ha kontakt med universitet och såklart hålla sig uppdaterad kring kandidater och trender på arbetsmarknaden.

För snart fem år sedan flyttade jag från Stockholm till Jämtland och var egentligen inställd på att få byta bransch. Istället blev jag otroligt positivt överraskad över att kunna fortsätta bygga min karriär inom IT här.

Varför valde du att börja inom IT-branschen?

Jag skulle säga att det var en lycklig slump. Efter min utbildning inom HR började jag arbeta på ett IT-bolag och har sedan fortsatt att söka mig vidare inom branschen. Det har varit roligt att bygga kompetens inom området och jag ser många fördelar i att känna mig hemma bland systemutvecklare, trots att jag inte kan skriva en kodrad. För snart fem år sedan flyttade jag från Stockholm till Jämtland och var egentligen inställd på att få byta bransch. Istället blev jag otroligt positivt överraskad över att kunna fortsätta bygga min karriär inom IT här.

Vad är roligast med ditt jobb?

Just kombinationen av HR och det affärsnära attraherar mig. Det känns meningsfullt att bygga upp leveranser, få mina medarbetare att växa och utveckla vår enhet här uppe i Jämtland. Just nu har vi bland annat fokus på att etablera oss ytterligare i Åre – något som är attraktivt både för våra members och för kandidater som livsstilsflyttar hit.

Hur anser du att vi kan öka intresset för IT bland kvinnor?

Om jag får spekulera så tror jag att intresset ökar i takt med att IT går från att vara en nisch, till något som är överallt och påverkar oss alla. Det är inte längre något du utför för att du tyckte om att bygga datorer när du var yngre, utan det är så mycket mer. Du kan ha ett intresse eller ett fokus och sedan klä det i teknik, istället för att det är tvärtom. Genom att vi som arbetsgivare också tar ansvar för att sprida detta, föreläser i skolor, tar emot studiebesök och visar vad vi gör, tror jag att fler kvinnor kommer se möjligheterna hos oss. Det är också viktigt att lyfta goda exempel och låta kvinnor i branschen synas för att ge oss tjejer förebilder att relatera till.

Vad erbjuder CGI som arbetsgivare?

Det finaste jag tycker CGI får till som arbetsgivare är företagskulturen. CGI är en global jätte men avstånden är korta och möjligheterna många. Våra kontor får chans att värna det lokala och göra anpassningar till vår marknad, samtidigt som det finns gemensamma värderingar och processer som möjliggör samarbete. Det är också ett bolag som det finns utrymme att växa inom och där nya idéer uppmuntras. Allt det värdesätter jag och det motiverar mig att vilja stanna länge och bygga långsiktigt inom bolaget.

Läs mer

  • Mångfald och inkludering är en viktig del av CGI:s hållbarhetsarbete. Ta del av vår hållbarhetsredovisning som beskriver hur vi arbetar för att främja mångfald, karriärutveckling och jämställdhet hos oss på CGI och i branschen som helhet. Läs mer

  • På CGI ger vi dig kunskapen och de verktyg du behöver för att utvecklas och växa, men framförallt blir du en del av ett team som delar tankar och bygger framgång tillsammans - du hittar mer om alla spännande möjligheter på karriärsidorna. Läs mer