Vi är stolta över att ha blivit nominerade till Årets employer branding-företag 2021 av Universum. Här berättar Lena Ottosson, marknadsdirektör, och Sara Stjernberg, ansvarig för Talent Acquisition, om de fördelar som de ser med CGI som arbetsgivare och hur vi arbetar med employer branding.

Vi på CGI levererar tjänster inom IT och affärsprocesser och kombinerar innovationsförmåga och tekniska kompetenser med global leveranskapacitet och lokal närvaro. Lena Ottosson, marknadsdirektör, och Sara Stjernberg, ansvarig för Talent Acquisition, beskriver hur vi drar nytta av vår globala styrka samtidigt som vi finns nära kunderna lokalt.

"Våra medarbetare bor och jobbar nära kunderna. Det innebär att du känner dina kunder och att du har ett lokalt ansvar. Den närheten ger både nöjda kunder och nöjda medarbetare", säger Lena.

"Om du vill bo kvar i din hemstad eller vill flytta till en ny stad finns det ett CGI-kontor nära dig. Det skapar en flexibilitet för de anställda", säger Sara.

Delägarskap med kraft att påverka

Lena Ottosson och Sara Stjernberg på CGI
Lena Ottosson och Sara Stjernberg

På CGI erbjuds alla medarbetare att bli delägare och på så sätt möjlighet att påverka verksamheten och bygga företaget tillsammans.

"Som anställd på CGI har du kraft att påverka. Av våra 77 000 medarbetare världen över har 85 procent valt att bli delägare", säger Lena.

"Tillsammans bygger vi ett företag som vi är stolta över. Vi kallar våra anställda för medlemmar eftersom vi äger företaget tillsammans", säger Sara.

Starkare tillsammans

Det goda samarbetet mellan Talent Acquisition och Marknad är en av de faktorer som bidrar till företagets framgångar inom employer branding.

"Vi drar nytta av varandras expertkompetenser och jobbar tillsammans med strategier, kampanjer och idéer. En annan viktig faktor är att vi har en ledningsgrupp som verkligen förstår värdet av att jobba med frågorna", säger Lena.

"Dessutom är alla 5 000 medarbetare ambassadörer för företaget vilket gör att vi når ut med vårt budskap. Medarbetarna känner sig engagerade och stolta över att jobba på CGI, och de vill dela med sig och lyfta fram företaget och varandra i sociala medier", säger Sara.

Många karriärvägar

När CGI slogs samman med Acando tog man fram en ny plattform för sitt arbetsgivarvarumärke, EVP, tillsammans med alla medarbetare, och det arbetet är på gång att rullas ut nu.

"En viktig del i vårt EVP är att laget går före jaget på CGI, vilket innebär att vi bygger kompetens tillsammans", säger Lena.

"Alla medarbetare erbjuds en kontinuerlig utveckling, och det finns många karriärvägar att välja, här kan man bli expert inom sitt område eller helt byta spår. Samtidigt finns det en frihet i att vara sig själv", säger Sara.

"Du kan komma hit och vara dig själv, och bidra med det du är bäst på, samtidigt som vi jobbar tillsammans i ett lag", säger Lena.

CGI jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor inom IT-branschen. Ett av många initiativ är att CGI är med och delar ut priset Årets IT-kvinna.

"Jag ser positivt på att vi delar ut priset. Vi är med och lyfter fram förebilder som bidrar till att locka fler kvinnor till branschen", avslutar Lena.


Motiveringen bakom CGI:s nominering

"Detta företag har på ett mycket fokuserat sätt arbetat med frågorna under lång tid. Man har i detta arbete skapat mycket starka och hållbara resultat. Man visar upp en bred bild av sig själv som arbetsgivare vilket ökar attraktionen. Vidare är det också med en mycket engagerad ledning i frågorna. Vi tycker därför att denna arbetsgivare på många sätt utgör en förebild för många andra."

Läs mer om övriga nominerade.


TEXT: TINA LINDSTRÖM CARLSSON
FOTO: FELICIA YLLENIUS