Den globala covid-19-pandemin har påskyndat användningen av digitala lösningar och artificiell intelligens (AI) inom vården för både läkare och patienter. Många läkare och vårdansvariga vill nu fortsätta att dra nytta av AI-baserade tekniker och verktyg i sitt arbete. 

AI visualiserar radiologin

Radiologi är en medicinsk disciplin som är beroende av visuell tolkning för att vara användbar. Det gör att AI-verktyg och AI-aktiverad programvara har stor potential att hjälpa det kliniska arbetet. GE Healthcare har exempelvis skapat ett AI-verktyg som automatiskt roterar en röntgenbild på skärmen under en undersökning. Det kan spara tre eller fyra musklick för varje patient. Sammantaget kan det innebära upp till 70 000 färre klick per år för en enda medarbetare [1].

AI hjälper också läkare att ta ultraljudsbilder snabbare. Det är särskilt användbart för bedömningar av hjärtfunktionen, där både datainsamlingens kvalitet och personalens skicklighet påverkar undersökningsresultaten. Ofta måste patienterna också göra flera undersökningar över tid och dessa behöver vara enhetligt utförda för att sjukdomens utveckling ska kunna bedömas. Ny AI-baserad ultraljudsteknik kan minska eller eliminera variationer i den här typen av undersökningar, vilket både förenklar undersökningarna och ger snabbare resultat. Många av dagens avancerade bildtekniker använder också AI-baserad bildrekonstruktion i det kliniska arbetet. GE Healthcare har exempelvis utvecklat en teknik som tar bort brus vid datortomografi, utan att det påverkar den anatomiska strukturdatan i bilden. Tekniken kan användas i en rad olika kliniska tillämpningar och ger ett bildutseende som liknar traditionella FBP-bilder samtidigt som prestanda hos ASiR-V bibehålls.

Innovativ framtid för AI och radiologi

Genom att flera aktörer inom AI-området arbetar tillsammans kan innovativa lösningar nå fler kliniker. GE Healthcare har därför tagit fram ett innovationssamarbete: Edison Developer Program, där AI-innovationer kan kopplas ihop med vårdgivare på ett effektivt sätt.
GE Healthcare har också varit med och grundat National Consortium of Intelligent Medical Imaging (NCIMI), ett akademiskt, kliniskt och branschomfattande samarbete som etablerades av University of Oxford. Initiativet innefattar en rad sjukhus i Storbritannien, olika kommersiella aktörer och små nystartade AI-utvecklingsföretag. Genom att sammanföra en bred expertis till ett hållbart ekosystem vill NCIMI tillgodose hittills otillfredsställda behov. Som exempelvis bidrar till att diagnostik, behandling och övervakning i sjukvården kontinuerligt förbättras och därmed skapar nya förbättrade vårdmöjligheter.

Enterprise AI – en ny sida inom radiologi

Större AI-lösningar, så kallade ”enterprise AI”, samlar in data från en rad olika källor. Genom att applicera konceptet med ”enterprise AI” på radiologi, finns potential att förse kliniker med värdefull information om en patients sjukdomsutveckling. Ett AI-verktyg kan exempelvis göra mätningar inte bara för dagens kliniska behov utan också registrera storleken och läget på allt annat som ingår i bilden. Det har potential att påverka patientens hälsa långt in i framtiden, särskilt när det handlar om barn. Dessutom kan bilddata från en patient med flera skanningar kombineras med information från andra patienter som lider av samma sjukdom eller symtom. Det kan förse kliniker med nya insikter om sjukdomen samt dess förekomst och utveckling.

CGI:s uppgift – se till att det händer

I samverkan med våra partners vägleder vi våra kunder i hur modern teknologi bör användas för att möjliggöra fortsatt förbättringsarbete inom sjukvården. När teknologivalen är gjorda stödjer vi kunderna i deras införandeprojekt för att säkerställa realiseringen av identifierade effekter och för att skapa robusta och framtidssäkra lösningar.

Har du frågor? Kontakta våra experter Fredrik Augustsson eller Peter Hedman Surlien 


[1] GE Healthcare data on file