eFrikortet är en digital tjänst som hanterar högkostnadsskyddet inom hälso- och sjukvården. Tjänsten kom till 2012 genom ett lyckat samarbete mellan CGI och en av regionerna i landet. Nu, snart 10 år senare, finns den snart i 19 av 21 regioner och kan användas av 94 procent av Sveriges befolkning som besöker vården. 

”Vi ville skapa en tjänst som är enkel att använda, som minskar behovet av administration i samband med vårdbesök och som har koll på att ingen medborgare betalar mer än den behöver för vård i Sverige”, säger Pontus Geijer, affärsansvarig eFrikort. 

Vad e-frikortet gör är att det tar bort det manuella arbetet kopplat till hantering av frikort. Det betyder att vårdgivare inte längre behöver skriva eller stämpla manuella frikort och att medborgaren inte behöver hålla koll på sina kostnader eller hantera kvitton.  

"Efter tio år i skarp drift kan vi konstatera att e-frikortet har varit till stor nytta för att effektivisera och förenkla vårdbesöken för medborgare och för vårdpersonal, vilket vi på CGI är glada och stolta över”, säger Pontus Geijer. 

CGI fortsätter kontinuerligt att arbeta med samtliga regioner för att vidareutveckla e-frikortet. Under kommande år tas ett viktigt steg mot att göra tjänsten nationell. Tjänsten kommer också att moderniseras, få ett nytt utseende och ytterligare anpassas så att alla användare, inklusive personer med funktionshinder som exempelvis synskador, obehindrat ska kunna arbeta i den. 

Vill du veta mer om vår tjänst eFrikort?