Logotypen för Nyckeltalsinstitutet Excellent arbetsgivare 2020

CGI Sverige AB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna enligt Nyckeltalsinstitutet, som varje år kartlägger jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor.  Därför tilldelas CGI Nyckeltalsinstitutets certifikat Excellent Arbetsgivare 2020.

Kartläggningen, Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex JÄMIX®, visar hur jämställdheten ser ut i organisationer utifrån nio områden: yrkesgrupper, ledningsgrupp, lika chefskarriär, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning och aktivt arbete.

"CGI har medvetet satsat på att bygga en jämställd arbetsplats och därför är det fantastiskt roligt att det märks av och uppskattas. Vi arbetar med frågan av rättviseskäl men den viktiga effekten är att vi får in arbetsglädje, dynamik och lönsamhet i organisationen", säger Veronica Wiren, HR-chef, CGI, Skandinavien.

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal och presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Läs mer på Nyckeltalsinstitutets hemsida.