Om man lyssnar på allt som sägs om det som kallas blockchain – blockkedjan på svenska – kan man lätt få intrycket av att det är svaret på livet, universum och allting. Om man varit igenom många teknikskiften som skulle ”förändra allt” men sedan snabbt tystnade är det lätt att känna en viss skepsis när man hör om vad blockkedjan kommer att förändra så vi passade på att fråga en av CGI:s experter inom denna nya, heta teknik: Vad är det?

En av utmaningarna när man ska förklara blockkedjan är väl kanske att det beror på hur man frågar. Om något frågar vad Internet är, skulle man då börja prata om TCP/IP-protokollet, HTTPS och HTML-koden, eller webbarna, chattarna och strömmande video? Vi pratade med Tom van Dijk, en av talarna på Nordic 360 Blockchain-eventet i Stockholm i november, och en veteran i denna alldeles nya teknik.

”Frågan om vad det är kommer ofta och om man inte delar definition kan det vara svårt att ha meningsfulla samtal. För många fungerar det bättre att prata om ett annat begrepp som används i sammanhanget; distributed ledger”, säger Tom van Dijk.

Blockchain är alltså en typ av distribuerad liggare, om man ska försöka sig på ett svenskt uttryck, och det innebär att dokumentationen om var information finns skrivs in i liggaren, så att när man frågar efter den så finns informationen om var informationen lagras, då i liggaren. Med en distribuerad liggare så registreras och upprätthålls denna förteckning utspritt över ett antal noder, datorer och servrar, som är sammanlänkade.

”Man kan säga att tekniken både är oerhört enkel och robust, men samtidigt komplex och utmanande att arbeta med. För oss som använder blockkedjan i konkreta kundapplikationer ser det inte alltid ut som den spektakulära universallösningen på allt, men det är en oerhört smidig metod att skapa applikationer som hade varit mycket svår, eller omöjlig, men annan teknik”.

Enligt Tom van Dijk, som framför allt arbetar med blockkedjan i lösningar för logistik och transport behöver vi skala av ”hypen” och alla stora ord, och istället se tekniken för vad den är: något som med små medel och i tysthet kommer att påverka praktiskt taget allt vi gör idag.