Blockchain har blivit något av ett buzzword under de senaste åren. Men hur ska man skapa värde med den nya tekniken? Det är Robert Book, CGI, expert på.

Snabba och säkra transaktioner utan centrala, dyra mellanhänder – och med total transparens för alla användare. Blockchain-tekniken, som bland annat ligger till grund för kryptovalutan bitcoin, tycks innehålla fröet till en omvandling av många olika branscher, från juridiska tjänster till musikindustrin.

Genom blockchain kan köpare och leverantörer komma närmare varandra.

Men det är bankerna som kommit längst. I juli meddelade till exempel SEB att man som första bank i Norden har använt blockkedjeteknik så att en av storföretagskunderna kan göra koncerninterna utlandsbetalningar på några sekunder.

Men potentialen är stor på många håll.

"Inom internationell handel finns det väldiga möjligheter att snabba på processerna. Det administrativa arbetet att skeppa varor från Kina till USA tar ofta längre tid än själva frakten, eftersom det är så många dokument och mellanhänder inblandade. Genom blockchain kan köpare och leverantörer komma närmare varandra", säger Robert Book, expert på CGI.

Ett annat exempel är energisektorn, som traditionell byggt på centraliserade strukturer: stora bolag som producerar, säljer och distribuerar el.

"Genom utvecklingen av solceller kan privatpersoner skapa egna nätverk där man köper och säljer el genom blockchain-plattformar. Allt kan ske automatiskt med hjälp av smarta kontrakt. Det är nog bara en tidsfråga innan blockchain-kopplingar är inbyggt i solcellsmodulerna", säger Robert Book.

Även inom medicinområdet är intresset är stort. Här öppnas nya möjligheter att säkerställa äktheten i testdata. I en blockkedja går det inte att ändra eller ta bort någon data.

I Sverige har Lantmäteriet prövat blockchain i ett pilotprojekt för att se om det går att använda i myndighetens fastighetsregister. Just juridiska transaktioner omgärdas av många dokument som ska undertecknas och sparas. Här kan en blockkedja innebära stora förenklingar.

Det verkar således inte finnas någon brist på idéer när det gäller hur man ska använda blockchain. Men det betyder inte att det är särskilt enkelt att sätta igång. Det finns juridiska och organisatoriska utmaningar. Och tekniken är komplex.

Vad ska ett företag eller en organisation tänka på i början?

"Första steget är att öka det interna medvetandet om vad blockchain är för något och hur det kommer påverka min organisation. Ta reda på hur blockchain kan effektivisera dina interna och externa flöden och processer, och hur det kan påverka konkurrensen i din bransch", säger Robert Book.

"Nästa steg är att identifiera behov och användningsområden, och sedan börja testa projekt i liten skala för att se hur det fungerar".

 

Text: Johan Wickström