Sverige, 20 December 2018

Sveriges Riksbank har valt CGI som leverantör av en långsiktig, utkontrakterad högsäkerhetslösning för IT-infrastruktur. Lösningen ska upprätthålla högsta möjliga tillgänglighet, samtidigt som efterlevnad av dagens och morgondagens regelverk och lagar säkerställs.

Riksbanken är Sveriges centralbank, en myndighet ställd under Riksdagen. I Riksbankens uppgifter ingår att ge ut pengar och att se till att de behåller sitt värde över tid. Riksbanken är även ansvarig för att se till att betalningar inom den svenska ekonomin kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Utvecklingen av tekniken inom finansområdet har en snabb och fundamental påverkan på hur banker och finansinstitut bedriver sin verksamhet. Det är en bransch styrd av mycket höga krav på regelefterlevnad och säkerhet. Utmaningen är att kunna vara agil och tillgodogöra sig innovativ teknik, samtidigt som man efterlever regelverken och hanterar risker.

I denna offentliga upphandling efterfrågade Riksbanken en partner som kan stödja flexibilitet och innovation för framtida tjänster och förändringar inom regelverken, och leverera i enlighet med högt ställda säkerhetskrav.

“Affären med Riksbanken är mycket viktig affär för CGI i Sverige. Detta långsiktiga outsourcing-avtal innebär att vi kommer att bygga och driva en förstklassig infrastruktur som stödjer Riksbankens uppdrag att hålla Sveriges ekonomi stark och skyddad. Affären bekräftar också hur väl våra tjänster motsvarar kundernas extremt höga krav gällande både säkerhet och innovation”, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

Kontraktsvärdet och detaljer kring lösningen kommer inte att kommuniceras, i enlighet med kundens begäran.

@ Bild: Arild Vågen