Jennie Jaurinders resa mot IT-branschen visar på en stark målmedvetenhet. Hon började studera data- och systemvetenskap 1999. Året efter kom kraschen när IT-bubblan sprack och börsen rasade. Men det blev bara startskottet på en framgångsrik karriär.

Jennie Jaurinder
Jennie Jaurinder 

Av de 160 som utexaminerades från Jennies utbildning fick endast ett fåtal jobb i den krisande IT-branschen i början av 2000-talet. Jennie var inte en av dem.

”Flertalet av oss fick i stället arbete inom andra områden. Jag tog examen 2003 och sen dröjde det till 2007 innan branschen återhämtat sig och jag äntligen fick mitt första IT-jobb, som systemtestare”.

Sedan 2010 arbetar Jennie på CGI och har under sin tid här haft möjlighet att verka i ledande roller inom olika områden.

”Jag har varit leveransansvarig inom infrastruktur, konsultchef, säljchef och nu leder jag enheten Manufacturing inom region Central. Erfarenheter som alla har varit mycket lärorika och berikande. Och det visar också att hos CGI finns stora möjligheter att arbeta med olika uppgifter utan att behöva byta arbetsgivare.”

Som enhetschef för Central Manufacturing leder Jennie en organisation med 100 medarbetare där kunderna till största del finns inom tillverkande industri. Hon liknar det med att vara VD för ett bolag i bolaget - med övergripande ansvar för verksamhetens alla delar.

”Jag leder en enhet med fantastiskt många kompetenta medarbetare som brinner för våra leveranser och kunder. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och strävar alltid efter att göra det lilla extra och samtidigt ha roligt under resan.”

På frågan om det finns någon egenskap som gör att man passar extra bra att jobba med IT svarar Jennie att ”man måste gilla förändring.”

”Att arbeta i ett företag och bransch där det hela tiden rör på sig passar mig. Snabb och ständig förändring av teknik, tjänster och leveransmodeller tillhör min vardag. Och det höga tempot är en förutsättning för att ligga i framkant när det gäller innovationer och nya lösningar och därmed fortsätta vara våra kunders bästa IT-partner.”

En IT-bransch för alla

För att få fler att söka sig till IT-branschen - där det just nu råder kompetensbrist - tror Jennie på att vara tydlig med vilken mångfald av kompetenser och människor som faktiskt behövs.

”CGI har en längre tid varit på en förändringsresa där vi vill slå hål på förutfattade meningar om vad det innebär att arbeta i en tekniknära miljö. Vi arbetar med att kommunicera mängden av roller som faktiskt ryms här och att det är en bransch för alla. Mångfald berikar och skapar ett stort mervärde för oss som jobbar på CGI såväl som för våra kunder.”

Jennie säger att hon motiveras av att bygga starka team som jobbar tillsammans för att nå uppsatta mål.

”Nära samarbete med mina ledare och medarbetare. Nära samarbete med kunderna. Det gillar jag. Och jag uppskattar att CGI har en generös företagskultur där det är naturligt att stötta varandra och att dela med sig av kunskap och information.”

Modet att prova nya vägar

Som chef, inspiratör och förebild leder Jennie genom sitt starka engagemang. Hon framhåller även öppenhet och respekt som grundläggande värderingar.

”För mig är det viktigt att våga ta plats, stå för det jag tror på och ha modet att prova nya vägar. Att skapa en positiv feedback-kultur är också viktig för allas trygghet och utveckling. Sedan vill jag lyfta fram hållbarhet. Att leda så att människor mår bra på lång sikt. Att leda så att vi är hållbara finansiellt genom långsiktiga och stabila kundrelationer. Och att leda så att vi som företag lever våra värderingar kring hållbarhet när det gäller miljö och samhället där vi verkar.”

Om fördelningen mellan män och kvinnor på CGI säger Jennie att 34 procent kvinnor är något högre än genomsnittet i branschen, ”men långt ifrån vad vi nöjer oss med". I ledande roller är det något bättre och i den svenska ledningen är det jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Hon pekar också på de vinster som ökad jämställdhet ger.

”Företag som aktivt arbetar med jämställdhet och inkludering levererar mer affärsnytta och uppnår högre trivsel. Det är jag helt övertygad om.”

Många skäl att välja CGI

På frågan varför man ska välja CGI svarar Jennie att det finns många skäl att söka sig hit.

”Jag stortrivs med kulturen och mina kollegor. CGI är en flexibel och lyhörd arbetsgivare och här ges möjlighet anpassa arbetet utifrån livssituation. En styrka är den lokala närvaron med många kontor runtom i Sverige i kombination med global leveransförmåga. Det ger förutsättningar att till exempel arbeta nära hemmet och kunna hämta på förskolan en viss period i livet och arbeta globalt med mer resor en annan.”

Till kvinnor eller egentligen alla som funderar på att söka sig till IT-branschen vill Jennie säga:

”Våga testa! Det är otroligt en spännande bransch, som hela tiden förändras och utvecklas i snabb takt. Och det vi gör har ett stort värde för våra kunder och hela vår omvärld. IT är en samhällskritisk funktion och genom att leverera tillförlitliga och säkra IT-lösningar bidrar vi till ett väl fungerande samhälle.”