Insikter, utsikter och goda avsikter hos CGI i Almedalen

För tredje året i rad flyttar CGI in på Visborgsgatan 22 vid Skansport i Visby. I huset och trädgården arrangerar vi totalt 19 öppna seminarier och workshops på olika teman, allt från digitaliseringens fram och baksidor, till cybersoldater och digitala tvillingar. 

Almedalen utvecklas hela tiden och fortsätter att vara en av de viktigaste mötesplatserna för diskussioner och utspel kring samhällsutvecklingen i Sverige. Där träffas politiker, intresseorganisationer, ledare från offentlig sektor och företagen för att dryfta aktuella och kommande utmaningar som utformar vårt samhälle.

CGI deltar i år med fler seminarier och representanter än någonsin tidigare. Fokus ligger på hälsa och sjukvård, digitalisering av samhällets tjänster och det digitala utanförskapet samt ny avancerad teknik som kommer att göra det möjligt att hantera de stora utmaningar som samhället står inför under kommande år.

”Vi har försökt spegla några av de större utmaningarna som samhället står inför och har dessutom lyckats få med många namnkunniga och stridbara debattörer och experter i våra paneler så det kommer att bli en mycket spännande vecka hos oss på Visborgsgatan 22”, säger Camilla Tran som projektleder Almedalsveckan för CGI

 

Exempel på våra aktiviteter i årets Almedalen

Leder den svenska ängsligheten till att vi missar nyttan med digitaliseringen?

Regeringen har uttalat ett mål om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Det är en hög ambition som förpliktigar och förväntningarna på framtida möjligheter är stora. Men kan det vara så att vi är alldeles för ängsliga och tappar bort nyttan i alla orosmoln kring risker och hot? Mer info.

Hellre död än kränkt?

Fantastiska möjligheter öppnar sig för vården om vi alla är beredda att dela med oss av våra hälsodata. Men hur mycket är vi beredda att dela med oss av, och varför? Vem ska äga våra data? Vilka data ska vi få dela med andra? Mer info.

Vad händer med vårt samhälle när vi inte kan använda kontanter längre?

Vad händer när vi kommer till en punkt där allt fler butiker och handlare inte tar emot kontanter längre och vad händer vid en kris? Hur kan vi bygga ett samhälle som både stödjer ett allt mer digitaliserat liv samtidigt som vissa medborgare inte kan använda våra nya digitalverktyg, eller helt enkelt inte vill använda dem. Mer info.

Kan AI hjälpa oss att snabbt öka förtroendet för kollektivtrafiken?

Genom automatisering och avancerade analysverktyg kan kollektivtrafiken, med befintlig trafikinfrastruktur, höja kvaliteten och ge planering, trafikledning och trafikinformation mer avancerade analysverktyg och bättre beslutsstöd. Men är kollektivtrafiken redo att börja satsa på detta? Mer info.

Framtidens stridsfält 2025 – AI mot högteknologisk motståndare

Artificiell Intelligens och simulerade världar kommer vara ett naturligt inslag i framtidens stridsfält och träningsupplägg. Från befattningsträning - soldat till ledningsträning för sammansatta förband mark, luft och sjö. Hur kommer framtidens simulerade miljöer att se ut inom ledningsträning? Mer info.

Välkommen hem till CGI, Visborgsgatan 22 (klicka för position på Google Maps)
 

Kontakt
Camilla Tran
076-1048021

Håkan Petersson, 0733-0661188

Media
Robert Almqvist076-9480294