Ett affärssystem som vet vad du behöver och när är ingen omöjlighet idag. För detaljhandeln innebär den artificiella intelligensen en möjlighet att effektivisera företagets supply chain, där prognoserna av efterfrågan på produkter kan bli mer exakta och träffsäkra. Det ger helt nya möjligheter att förutspå ordrar, plock och leverans på ett nytt sätt. Frågan är om ert affärssystem ligger i fas med den med den nya teknikens utveckling?

För att ta reda på hur om hur väl förberett ert affärssystem är, kan det vara bra att ställa följande frågor:

1. Kan ert affärssystem hantera kundens nya köpresa?

En kund sträcker fram sin mobiltelefon för att betala med Google Pay medan kassören sträcker fram dosan där hen står bakom kassan

Inom detaljhandeln löper kundens köpresa ofta över flera kanaler och i flera steg – men det är inte alla affärssystem som är byggda för den typen av sömlösa och kanalöverskridande köpresa. Många lösningar har flera olika systemstöd för olika kanaler, vilket gör det svårt att integrera ny teknologi, som artificiell intelligens. Då blir det svårt att skapa en sammankopplad köpresa för kunden. För att ge AI de ultimata förutsättningarna är det därför viktigt att säkerställa att olika kanaler använder ett och samma systemstöd.


Säkerställ en modern och effektiv detaljhandel

Läs mer om vårt erbjudande


2. Har den som levererar affärssystemet koll på er bransch?

Kvinna i orange kortärmad klänning ler mot en kund klädd i vit topp som besöker hennes klädbutik

Eftersom processen att investera i, utveckla och rulla ut ett affärssystem är komplex är det viktigt att välja rätt partner. Ni ska samarbeta över tid så det gäller att välja en leverantör som ger er rätt förutsättningar att lyckas. På kort och lång sikt. Bransch, behov, affärsmodell, verksamhet och organisation avgör vilka lösningar ni behöver. Om ert affärssystem är anpassat till er och er bransch och samtidigt är up to date med den senaste tekniken, har ni goda förutsättningar att implementera smarta AI-lösningar som gynnar era affärer.

3. Satsar er leverantör tillräckligt mycket på utveckling?

Att välja en leverantör som satsar på att konstant utveckla och förbättra affärssystemet är av högsta vikt för dig som vill ligga i framkant, inte minst när det kommer till AI-lösningar. Ta reda på hur den så kallade “roadmapen” för er leverantör ser ut för de närmaste åren – för att säkerställa att era mål och visioner ligger i fas med er leverantörs.

Om ni inte har samma typ av tekniska mål, och om er leverantör inte inom de närmaste åren har planer på att göra den typen av uppdateringar och satsningar som er verksamhet kräver, är det läge att ta sig en funderare på om det är värt att gå in i ett samarbete.


Läs även


Gör er redo att möta den digitala utvecklingen

Med AI-lösningar går det att basera strukturen i affärssystemet på kundens beteende och aktuell data. Det ger bättre prognoser när det gäller produktefterfrågan och skapar helt nya möjligheter att öka effektiviteten i organisationen. Vi vet att utbudet av tjänster inom AI kommer att öka betydligt – därför är det en god idé att se till att ert affärssystem är redo att möta den rådande utvecklingen.